QKJ passing
Saturday Aug 19,2017
Breaking News :
Daily BOT50 celebration Celebration time
Home » News » Search News

News

Search News
Heading Category
Source Author
Location Event
Date Posting Date
 All  Cover page  Headline  Breaking  Current
 All  Active  Archived

[ 1-10 OF 5867 ]

 • Boeteledipele jo bo tsepameng bo ntsha maduo

  Rre Thatayaone Motlokwa (Molemeng) a supegetsa maloko a setlhopha sa gagwe ka fa moeteledipele a dirang ka teng go goga setlhopha fa se na le dikgwetlho ka motshameko. Rre Ferguson o tlhalositse fa moeteledipele a le botlhokwa mo ditirong tsotlhe tse di dirwang. Senepe: Gofaone Makhaya
  Boeteledipele jo bo lolameng e bile bo tsepame bo ka ntsha maduo mo tirong. Se se...

  read more »

 • Banana ba Francistown ba inosa nkgo ka thoko

  Ga go motlhofo mo malatsing a gompeino gore motho o ka bona mmereko ka jaana...

  read more »

 • Mona-le-bogole o rotloetsa bangwe ka ene go dirisa mananeo

  Monana yo o tshelang le bogole kwa Nata o kgothaditse banana ka ene go inaakanya...

  read more »

 • BaGammangwato ba robile mo dikgwetlhong

  Leloko la mophato wa Matsosangwao, Rre Kesiametswe Gabaake (molemeng) a rolela MmaKgosi Mme Moitse Kgamane (bobedi go tswa mojeng) thobo e e neng e tswa mo morafeng wa gaMmangwato kwa kgotleng kgolo ya serowe ka Tshipi. Kgosi Serogola Seretse (bobedi go tswa molemeng) le Kgosi Polokakgolo Kebailele (mojeng) ba ne ba patile Mmakgosi go amogela thobo eo. Senepe: Lucretia Chima
  Morafe wa ga-Mmangwato o supile fa o bone thobo e e bonalang le ntswa ba...

  read more »

 • Mapodisi a tshwenngwa ke dikotsi

  Mookamela Mapodisi a Maun Superintendent Motlhaba Ramaabya a re ba tlhotlhomisa tiragalo e mogo yone...

  read more »

 • Kgokgontsho ya masea e a tshwenya

  Le fa ntswa go tlwaelesegile gore bana ba ba amanang le kgokgontsho ke ba ba...

  read more »

 • Kgosi o rotloetsa morafe go tlotla nyalo

  E re ka nyalo e le motheo wa lelwapa o o tlotlegileng go tsweng goo...

  read more »

 • Dikole tsa Okavango di gapa dikgele

  Baithuti ba dikole tsa kgaolo ya Okavango ba ne ba tsabakela kwa moletlong wa kabo...

  read more »

 • Nyeletso lehuma e fetola botshelo jwa ga Tiroyaone

  Monni mongwe wa Tonota Rre Thokweng Tiroyaone yo o dingwaga tse di masome a supa...

  read more »

 • Bogodu jwa leruo bo ile magoletsa kwa Kgalagadi

  Motshwarelela rapodisi a Tsabong Assistant Superintendent Keagatswe Lorato a re mapodisi ga ba jesiwe diwelang...

  read more »

Daily BOT50 5 Daily BOT50 4 BW snipets 3 BOT50 snippets 2 BOT50 snippets 1 PMTCT 2...
Quett WUC Opinion...
BW snipets 6 BW snipets 5 BW snipets 4 BW snipets 3 BW snipets 2 BW snipets 1 Advertise Online

 

Events

Today event

No Event Present..

Upcoming events

No Event Present..

more events »