Breaking News :
Police Tollfree
Home » News » Dikgang » Marekisetso a Mochudi Wholesalers a tlaa bulwa

Marekisetso a Mochudi Wholesalers a tlaa bulwa

Khansele ya Kgatleng e tsere tshwetso ya go letlelela go bulwa ga marekisetso a Mochudi Wholesalers, kgato e e tlaa fedisang kgang e e tsereng dingwaga di le masome a mabedi go rarabololwa. 

Fa a bua mo phuthegong e e faphegileng ya khansele ka Labotlhano, mokwaledi wa khansele eo, Rre Mpho Mathe, o boletse fa khansele e tsere tshwetso morago ga go ikgotsofatsa gore kago ya marekisetso ao ga e borai mo setshabeng.

O boletse fa ba ne ba dira taelo ya kgotla kgolo ya gore khansele le beng ba lefelo ba kopane, ba buisane e bo ba dumalana ka marekisetso ao.

Rre Mathe o buile fa khansele e ne e ka seka ya a fa beng ba lefelo setlankana sa go le bula ka melawana mengwe e ne e sa salwa morago.

Mengwe ya melawana e ne e le gore kago eo e nne sekgala sa di mithara di le lesome le botlhano go tswa mo tseleng ya Mochudi-Pilane.

Beng ba kago ba ne ba tsenelela ka mmithara tse pedi le sephatlho mme khansele ya laola gore bontlha bongwe bo thubiwe.

Mme e ne ya re dipuisano di tsweletse, khansele ya obega, ya ntsha tsetlana e ga mmogo le ya maemelo a dikoloi.

Se se neng sa sala ya nna gore a boleng jwa kago, e e agilweng e sa tlhatlhubiwa le mealo ya teng e fetotswe go ntse go agiwa, a ga e kake ya wela batho.

Khansele le beng ba kago ba ne ba dumelana gore go batliwe baitseanape ba dikago ba ba ikemetseng.

E ne ya re pele beng ba kago ba tla ka baitseanape ba bone ba ba neng ba supa gore kago e siame mme khansele ya seka ya kgotsofala.

Rre Mathe o tlhalositse fa khansele e ne ya thapa Phakalane Engineers mme ba itumela ka e kwadisitswe ka fa molaong ke Engineers Registration Board (ERB) go supa fa ba na le dithuto le boitseanape jwa dikago.

Phakalane Engineers e tlhalositse fa gore kago e siametse go ka dirisiwa mme fa go phatlogileng teng go ka baakangwa.

Rre Mathe o buile fa jaanong khansele e tlaa ba fa teseletso fela fa beng ba kago ba ka itlama gore ga ba kake ba tseela khansele dikgato tsa semolao.

Letshogo la bone ke gore beng ba lefelo leo ba ka nna ba ba sekisetsa gore ba diile dikgwebo tsa bone ntswa ba ne ba sa sala ditsamaiso dingwe morago.

Kgang e e diilwe ke gore beng ba lefelo ba ne ba ikuela, pele kwa go tona wa papadi le madirelo wa nako eo le tautona wa pele mme erile ba sa atlega ba ya kwa makgotleng a ditsheko.

Makgotla otlhe a ne a supa fa a ka seka a tseela khansele tshwetso mme a laola gore go buisanngwe. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : BOPA

Location : Mochudi

Event : Phuthego ya khansele

Date : Feb 01 Mon,2021

Networks

Social Network