Breaking News :
Police GBV
Home » News » Dikgang » Tsogwane o gwetlha bagwebi go gopola ba ba tlhokileng lesego

Tsogwane o gwetlha bagwebi go gopola ba ba tlhokileng lesego

Mothusa Tautona Rre Slumber Tsogwane o gwetlhile dikompone  le bagwebi ka kakaretso go tswelela ba gakologelwa ba ba tlhokileng lesego mo setshabeng ka seo se diragatsa tebelopele ya lefatshe ya 2036.

Mothusa Tautona o buile jalo fa a rola ntlo ya dikamore tse pedi le sephato  e e agilweng ke ba khamphani ya Choppies kwa Mopipi bosheng.

Rre Tsogwane o tlhalositse fa go dira jalo e le  go supa mowa wa bopelotlhomogi o tshaba ya Botswana e itsegeng ka one.

O ne a leboga Choppies go bo e tsweletse ka go thusa batho ba ba tlhokileng lesego mo setshabeng.

A re ntlo e ke ya bosupa go agwa mo kgaolong ya Boteti Bophirima e le dithuso tse a di kopelang Batswana.

A re puso e na le mananaeo a a thusang Batswana jaaka la Housing Appeal, le a reng ba  mo dipaakanyong tsa go le tokafatsa.

Mothusa Tautona a re o tlaa tswelela ba kopela Batswana ba ba tlhaelang dithuso ka go farologana ga tsone. A re o bone go tshwanela gore ba thuse Rre Molatlhiwa Makunda wa motlhokapono ka ntlo ya bonno a lebile seemo sa gagwe. 

O kaile fa Rre Makunda  e le motho yo o botlhokwa ka jaana a nnile le seabe mo  ditlhabololong tsa  Mopipi, di akaretsa koporase.

A re dikoporase di ne tsa phutlhama, mme ya Mopipi ka boeteledipele jwa ga Rre Makunda ga e ise e phutlhame.

O ne a gakolola setshaba go itlhokomela mo bolwetseng jwa COVID-19 ka go sala melawana ya jone morago, jaaka go apara dipapetlana tse di thibang melomo le dinko ka dinako tsotlhe, go tlhapa diatla le go dirisa dibolaya megare.

Rre Tsogwane o ne a ba gakolola gore ba emise go kgobokana ka bontsi mo dintshong, manyalo, le go fokotsa  metsamao e e seng botlhokwa.

O ne gape a re o tshwenngwa ke seemo sa kgokgontsho ya bomme le bana ba basetsana, a kopa gore ba emise kgokgontsho e mo malwapeng.

A re dipolao le dipetelelo di ile magoletsa mo lefatsheng leno, ka jalo a kopa batsadi gore ba eme ka dinao go lwantsha kgokgontsho.

Mothusa kgosi wa Mopipi Kgosi Benjamin Banyula o ne a lebogela mpho eo, a leboga Mothusa Tautona go bo a tsweletse a kopela Batswana dithuso. Kgosi Banyula a re go na le batho ba ba dikobo dikhutshwane ba ba sa akarediweng mo batlhoking mme ba tlhaela go ka itirela dilo tse di tshwanang le kago, a kopa gore le bone ba sekasekelwe.

Mothusa modulasetilo wa khansele-potlana ya Boteti yo gape e leng mokhanselara wa Tsienyane Bophirima, Rre Batsweletse Kgagamedi o akgotse dikompone a re nako tsotlhe fa puso e tlhaba mokgosi ba a araba. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Kefilwe Selotlegeng

Location : MOPIPI

Event : Tholo ya Ntlo

Date : Oct 26 Mon,2020

Networks

Social Network