Breaking News :
Police GBV
Home » News » Dikgang » SPEDU e tsosolosa kgwebo ya merogo

SPEDU e tsosolosa kgwebo ya merogo

Maiteko a lekalana le le kabakanyang itsholelo ya Selebi Phikwe la SPEDU a tsweletse sentle ka go tsosolosa dikgwebo tsa morafe le go simolodisa tse disha.

Se se senogile kwa bokopanong jwa SPEDU le mokgatlho wa Kgagodi Development Association mo tshimolodisong ya leeto la go tsosolosa tshingwana ya morogo ya mokgatlho o.

Modulasetilo wa lekgotla la Kgagodi Development Association, Rre Tshwaranang Kepaletswe, a re mokgatlho o ne wa kwadisiwa semmuso ka ngwaga wa 2006.

O supile fa mokgatlho o simolotswe ke maloko a le masome a mabedi le bongwe mme mo nakong ya gompieno ba setse ba le masome a mabedi morago ga go tlhokafala ga mongwe ka bone.

A re ba ne ba thusiwa ke lefatshe la Amerika go simolola kgwebo ya tshingwana ya merogo ka P500 000. A re ba ne ba epa sediba se mo nakong ya gompieno se se nang metsi.

A re maikaelelo magolo a go tlhamiwa ga mokgatlho e ne e le go itebaganya le letlhoko la ditiro kwa Kgagodi, a supa fa tshingwana eo ya ekere e nngwefela e ne e ntsha dijo tse dintsi tse nne di lekane go jewa ke batho ba motse le go rekisiwa.

O ne a tlhalosa fa tshingwana e ne e itshetetse e na le sengwe le sengwe se se dirisiwang mo temong, a re se seneng sa emisa temo e ne ya nna dikgang tsa tiriso ya sediba ka ene e se sa bone.

O tsweletse a supa fa mo nakong ya gompieno di dirisiwa ka bontsi di senyegile ka di ne di sa tlhole di tlhokomelesega.

Fa  a tswa la gagwe, mookamedi wa SPEDU Rre James Mathokgwane o ne a supa fa ba ne ba tsaya nako go seka seka kopo ya mokgatlho mme ba bona fa e na le boleng jwa go ka tsosolosa matshelo a batho.

Rre Mathokgwane a re ba tsere tshwetso ya go thusa mokgatlho ka P230 000 go re tshingwana ya merogo e bo e ka simolola go dira.

A re ba setse ba rutuntshitse maloko ka go tsamaisa kgwebo le tiriso ya madi mme o ba solofeditse fa lekalana la SPEDU le tlaa bo le tshwaraganetse tiro e le bone go fitlhela e kgona go ikemela ka dinao.

Rre Mathokgwane a re mokgatlho ga o a tshwanela go tshwenyega ka mmaraka ka SPEDU e tlaa ba batlela bareki, a re bone ba tshwanetse go bona gore ba ntsha dijwalo tse dintsi e bile di na le boleng.

E rile a tswa la gagwe, mokhanselara wa kgaolo Rre Thabo Koontse, a supa fa mokgatlho wa Kgagodi Development Association o eteletswe pele ke bagolo ba ba sa tlholeng ba kgona go lema mme a kopa banana go ba tswa thuso.

O ne a supa fa go na le mokgatlho wa bomme mo motseng o o kileng wa bo o dira sentle mme le one o ne wa phuphamiswa ke go tlhoka madi mme a ba rotloetsa go ikopanya le SPEDU go kopa thuso.

Rre Koontse o ne a rotloetsa Kgagodi Development Association go bereka le balemisi ba kgaolo ka el e bone baitseanape ba tsa temo. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Gaboselwe Olesitse

Location : Kgagodi

Event : Phuthego

Date : Oct 25 Sun,2020

Networks

Social Network