Breaking News :
Police GBV
Home » News » Dikgang » Mokgatlho o amogela sediba

Mokgatlho o amogela sediba

Mothusa Tona wa Lephata la Tlhabololo Temothuo le Tlhomamiso Dijo, Mme Beauty Manake, o rotloeditse maloko a mokgatlho wa Tqiixu Yani go tshwaraganela go rua le go lema.

Fa a rolela mokgatlho oo sediba kwa morakeng wa Maretshwane kwa Kgalagadi bosheng, mothusa tona o boletse fa puso e thusitse barui bao ka lenaneo la Livestock Management and Infrastructure Development (LIMID).

Barui bao ba gokeleletswe sediba, ba rekelwa mekoro ya metsi e le mebedi ya selekanyo sa dimithara tse thataro, ba agelwa tanka ya metsi ya selekanyo sa 96 000 litres.

Seabe sa bone e nnile go epa mosele wa sekgele sa kilomethara go epela diphaephe tse di gogang metsi ko tswa ko sedibeng le go agelela.

Mme Manake o lebogetse maloko a mokgatlho go ipopaganya le godirisanya sentle go sena go kubetsana  ka lebaka le leleele, selo se se rurufaditsweng ke go bo ba kgonne go rua dikgomo ba bo ba reka koloi.

 A re mo temo thuong, popagano ke yone konokono. A re ke yone e dirileng gore  Tqiixu Yani e agelwe sediba se se boteng jwa 180 000 meters mme se kgona go ntsha metsi a 36 000 litese ka oura se dirisa marang a letsatsi.

Mme Manake o rotloeditse maloko a mokgatlho go inaakanya le lekalana la Citizen Entrepreneurial Development Agency (CEDA) ka ba supile fa ba na le bokgoni mme ebile maduo a bone a bonala. 

O akgoletse maloko go lomagana sentle mo mokgatlhong mme seo se dirile gore ba nne le dithoto dingwe jaaka dikgomo le tshimo e ba rotloeditsweng go rua le go lema  mo go yone.

Mothusa tona o ne gape a rotloetsa maloko go rua dipodi tsa mashi ka lebaka la gore go santse go na le tlhaelo ya mashi mo lefatshing la Botswana.

A re Botswana o kgona go ntsha mashi a selekanyno sa lesome le botlhano mo lekgolong.

Motshwarelelela moeteledipele wa lephata la temo thuo kwa Kgalagadi, Rre Bornwell Mabechu,  a re sediba seo se simolotswe go gokelwa ngwaga  o o fetileng  mme se lopile puso P240 000.

 A re barui bao ba ne ba tsamaisiwa tonto tshipidi ke badiri ba lephata leo.

Sediba seo se ne se dirwa ke khamphani ya Hydrocon Green, Pumpco le barui ba ba neng ba thusa ka go epa mosele wa diphaephe tsa metsi.

Fa a tswa la gagwe, moeteledipele wa Tqiixu Yani, Rre Sikele Nkaeletsang, o lebogetse Puso go ba gokelela sediba.

 A re lefelo leo ke marope a bo rraabo mogologolwane mme Tqiixu Yani ke puo ya Sesarwa e e raya moswang wa phuduhudu ka gore bagologolo ba tswa kgakala ba dirisa moswang oo go ithusa ka ditsela tse di farologaneng.

Rre Nkaeletsang a re ba thusitswe ka nako, ka jalo a akgola badirela puso ba ba neng ba eme ka dinao go bona gore ba fitlhelela ditoro tsa bone.

 O ne a tlhalosa fa ba tlaa tlhokomela sediba seo fela thata go itshetsa, go ipelega le go tlhabolola matshelo a bone.

Mopalamente wa Kgalagadi Bokone, Mme Talitha Monnakgotla, ene o akgoletse puso go thusa Batswana, mme a tlhalosa gore kgaolo eo e ntse e sa akole mananeo a ISPAAD le LIMID  sentle mme a lebogela gore mananeo ao a gorogile.

O ne a tlhalosa gore go a supagala gore bodirelapuso jwa kgaolo eo bo ikiteile ka thupana go thusa setshaba mme a ba rotloetsa gore ba tswelele ka go isa mananeo kwa bathong go tokafatsa matshelo a bone. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Calviniah Kgautlhe

Location : Kang

Event : Tholo Ya Sediba

Date : Oct 25 Sun,2020

Networks

Social Network