Breast Cancer month
Breaking News :
Police GBV
Home » News » Dikgang » Hatsalatladi o a ranyega

Hatsalatladi o a ranyega

  • Click to see more pictures

Go phanyega ga lefatshe kwa ga Hatsalatladi kwa kgaolong ya Kweneng go santse go tsweletse.

Kgosi Saki Gabanamotse o tlhalositse fa motse oo e kile ya bo e le masimo, mme e ne yare batho ba ntse ba ntsifala ga felela e nna motse.

Kgosi o tlhalositse fa go ranyega ga lefatshe, mo eketeng go bakilwe ke thoromo ya lefatshe, go ne go sa ba tshwenye pele, mme fa e sale dipula tse di matsorotsoro tse di neng di itsege ka leina Dineo, go lebega seemo se tsaya phekelo e sele.

O boletse fa e ne ya ka merwalela ya 2016, ba Geoscience Institute ba dira dipatlisiso go bona gore go ranyega mo go ka tswa go bakwa ke eng le go tla ka ditharabololo.

Kgosi o boletse fa go ranyega ga lefatshe go beile matshelo a batho mo kotsing ka go senya matlo a bone.

Mo godimo ga moo, Kgosi Gabanamotse o tlhalositse fa tsela e e fetang ka motse oo ya Molepolole-Lephephe, e tswetswe mme go lebega e ka nna ya re mo nakong, sephatlho se se tshabelelwang ke go ranyega, se hudisiwe ka jaana matshelo a badirisi ba tsela a le mo kotsing.

Go ya ka mokhanselara, Rre Kolane Kolane, e ne yare ka 2016, tsela ya epega mme ga buiwa fa go tlhokafala go katela mesima go feta boteng jwa dimmithara di fera bongwe.

O tsweletse a tlhalosa fa go tlaa tlhokafala gore batho ba ba amegileng ba hudisiwe, mme a tlatsa ka gore khansele e amogetse mogopolo gore batho ba Hatsalatladi ba hudusiwe botlhe ka motse o amilwe ke go ranyega ga lefatshe.

A re o solofela gape gore pego ya ba Geoscience Institute e tlaa tswa ka bofefo go ba gakolola gore ba tseye dikgato di fe.

Go ranyega ga lefatshe go tlogela mesele e meleele e bile e le bophara, mme e mengwe e boteng mo go ka bakang dikgobalo mo bathong gammogo le leruo la bone.

Banni bangwe ba tlhalositse fa ba tshelela mo letshogong ka matlo a bone a ranyegile.

Go supega fa batho ba beilwe fa gare ga megobe e le meraro, mme ka nako ya dipula, metsi a kopanya megobe e, mme se se tlogele batho ba ema ema fela.

Mongwe wa banni ba motse, Mme Bontana Mpinare, o supile fa a tshela ka letshogo ka ntlo e a nnang mo go yone e gomagomediwa ke go wa ka lebaka la go ranyega.

O ne a supa fa ntlo ya ngwana wa gagwe e nna e baakanngwa kgapetsa kgapetsa, mme a bua fa ba filwe setsha se sengwe ebile ba se tlhabolola.

Mme Mpinare o boletse fa ba thusitswe ke puso go bona le go tlhabolola lefelo le lengwe.

Molaodi wa Kweneng, Mme Berenice-Berman Mosime o boletse fa boeteledipele jwa kgaolo bo tlaa kopana go tla ka tharabololo ya sennela ruri.

Modulasetilo wa khansele ya Kweneng, Rre Motlhophi Leo, ene o ne a kopa gore ba Geoscience ba ntshe pego ka bofefo, a tlatsa ka gore go ya ka tebo ya bone, go lebega motse o na le metsi a mantsi ka fa tlase ga lefatshe.

O ne a bua fa ba tlaa kopana le ba kabo ditsha go rarabolola seemo sa batho ba Hatsalatladi.

Mongwe wa banni, Rre Otlaadisa Kebabonye, o tlhalositse gore e re le ntswa go ranyega ga lefatshe go tswa kgakala e bile ba tshela le gone, go simolotse go ba tshwenya bosheng.

Rre Kebabonye o boletse fa go ranyega ga lefatshe go oketsega ebile go ama mafelo jaaka Monyatale, Rasana, Mogonono le Rakhuna. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : BOPA

Location : Hatsalatladi

Event : Potsolotso

Date : Oct 15 Thu,2020

Networks

Social Network