Breaking News :
Police GBV
Home » News » Dikgang » Gasemodimo ga a ipone tsapa

Gasemodimo ga a ipone tsapa

  • Click to see more pictures

Mme Tsholofelo Gasemodimo, yo o dingwaga di masome a mane le botlhano, ke mongwe yo batho ba ba simololang dikgwebo ba ka tsayang malebela mo go ene.

Mme Gasemodimo, yo dirileng lekwalo la botlhano kwa sekolong se segolwane sa Mater Spei a ba a dira dithuto tsa dikhomputara kwa mmadikole le tsa go dupa dibuka kwa Ministers Fraternal Commercial School, o na le kgwebo ya go roka, ya go apaya le semausu.

A re e ne ya re a sena go tlogela tiro kwa a neng a dira teng a seka a rwala diatla mo tlhogong mme a batla maano a mangwe a itshetso.

A re o diretse kwa marekisetsong ka go farologana jaaka Sun International, CB Stores le Jet a dira tiro ya go duedisa, mme a tlogela ka a ne a batla go direla kwa legaeng kwa Dimajwe.

E rile ka ngwaga wa 2013, Mme Gasemodimo a bula kgwebo ya dijo le tse dingwe tse di tlhokwang mo malwapeng letsatsi le letsatsi. Ka nako eo, o ne a direla mo dikagong tse e seng tsa gagwe.

E ne ya re  ka ngwaga wa 2016, a aga semausu mo lwapeng la gagwe.

A re e ne yare a ntse a tsweletse a lemoga fa dipoelo tsa semausu di sa lekane, mme yare ka ngwaga wa 2017 a thapiwa go rokela bana ba sekole se sebotlana sa Dimajwe paka ya sekole.

E re le ntswa a ne a sena metshine e e rokang, Mme Gasemodimo o ne a ya go adima kwa mongweng mme a kgona go rokela baithuti paka ya sekole tiro e mo nakong eno a santseng a e tshwere.

Mo nakong eno o roka sengwe le sengwe se a lopiwang go se roka ebile o kgona go fokotsa diaparo, go baya dibata mo diaparong le gone go roka dithiba molomo le dinko.

Keletso ya ga Mme Gasemodimo ke gore a ithekele metshine e e rokang.

A re ipapatso mo kgwebong ke  selo se se botlhokwa fela thata ka jalo a aga a ipapatsa kwa Palapye le Mahalapye.

A re fa go na le meletlo e metona jaaka ya moopelo bogolo jang kwa Serowe le metse e e mabapi ga a ke a ipona tsapa mme o kgona go apaya a ba a rekisa dijo teng.  

A re e re le ntswa dikgwetlho tsa gagwe di ntse di tsweletse sentle go sena makgwere ape, go tlhagoga ga bolwetse jwa corona go amile ka fa a ntseng a dira letseno ka teng.

Le fa go ntse jalo, Mme Gasemodimo o gomodiwa ke tshwetso ya puso ya go tswelela e bulela dikgwebo ka go farologana, selo se a reng se tsisa tsholofelo mo bagwebing gore seemose  se tla boela meriting.

A re mo nakong eno o kgonne go itirela go le gontsi ka a tsentse motlakase ebile a simolotse kago ya ntlo ya gagwe e e nang le dikamore tsa borobalo di le pedi.

O ne a rotloetsa botlhe ba ba nang le keletso ya go simolola dikgwebo go nna pelo telele le gone go sekaseka pele ga ba bula dikgwebo.BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Portia Rapitsenyane

Location : DIMAJWE

Event : Potsolotso

Date : Jul 29 Wed,2020