Breaking News :
Police GBV
Home » News » Dikgang » Matshogo o ikanya legala la tshwene

Matshogo o ikanya legala la tshwene

Monni wa Serowe, Rre Goitsemang Matshogo, ke mongwe wa Batswana ba ba santseng ba tshepha melemo ya setso.

Batswana ba le bantsi ba tlhanogetse melemo eo go ikanya ya segompieno le tumelo.

Rre Matshogo wa kgotla ya Mokwena o boletse mo potsolotsong gore ene ke ngaka ya setso e e sa direseng ditaola.

O rekisa melemo ya Setswana ee akaretsang setima molelo, lenano, monna montsho, mamba, seswagadi, motubane le phekolla e a bolelang a e laetswe mo ditorong.

Rre Matshogo, yo o dingwaga di masome a marataro le bone, a re molemo wa mmangmmang ke wa legala la tshwene o a reng o ne a o laelwa ka nako ya fa a lwala fela thata.

A re e ne ya re mo dingwageng tsa bo 2003 le 2004 a lwala bolwetse jwa go swa mhama jo a neng a felela a latlhegelwa ke tiro kwa moepong wa BCL.

A re o ne a kopa thuso kwa dikokelong mme yare a bona a tsweletse a lwala a ya go kopa dithuso mo go bo nka di latlha le ba dikereke tse di farologaneng mme go se nko e tswang lemina.

Ya re nako nngwe a robetse a tlelwa ke lentswe le mo laela gore thuso ya gagwe o ka e bona kwa monneng mongwe wa ngaka kwa botlhabatsatsi.

O ne a gakologelwa ngaka nngwe kwa Lecheng kwa Tswapong.

A re ga a aka a diya nako mme a kopa mongwe wa lesika go mo isa kwa Lecheng.

Go tseneng kong a fitlhela batho ba le bantsi le bone ba emetse go thusiwa mme a fiwa thuso pele ga ba bangwe ka a ne a le kwa tlase fela thata a sa kgone go itsamaisa.

Rre Matshogo a re o ne a nosiwa molemo wa legala la tshwene fa a goroga mme a ba a sidilwa ka one.

O ne a lefisiwa P500 go thusiwa.

A re mo malatsing a le lesome le bone ke fa a setse a utlwa mmele wa gagwe e bile a kgona go itshikinya.

A re o ne a gakgamala fela thata a nna le diphetogo tse dintsi tse di neng di sa diragale mo mmeleng wa gagwe.

A re o ne a felela a fodile mme a kgona go itsamaisa.

Rre Matshogo a re e ne ya re ka ngwaga wa 2005 a utlwa lentswe le mo laela gore a ye kwa makhubung go tsaya molemo wa legala la tshwene go thusa batho.

A re toro eo e ne e tlhalosa le gore a o tsee fa kae mme a dira se a se boleletsweng.

Ka moo e ne ya re ka 2005, a simolola go rekisa legala la tshwene.

A re melemo e mengwe e a e rekisang e tsile morago fela a ntse a e kaelwa mo ditorong.

Rre Matshogo a re go na le dinako dingwe tse a kgonang go nna fela a akanya go lesa thomo e a e filweng mme lentswe le tswelela le mmotsa gore o tlogeletseng a sa thuse batho ka jalo a re go thata go tlogela se a se romilweng.

Le fa go ntse jalo, Rre Matshogo a re o na le kgwetlho ka go na le melemo mengwe e e sa bonaleng mo nakong ya fa pula e seyo a bolela fa leuba le mo kgaupetsa go dira tiro ya gagwe ya go alafa. ENDS

Source : BOPA

Author : Portia Rapitsenyane

Location : SEROWE

Event : POTSOLOTSO

Date : Jun 29 Mon,2020

Networks

Social Network