Breaking News :
Toll Free
Home » News » Dikgang » Balemi ba lela ka tlhwatlhwa ya dinawa

Balemi ba lela ka tlhwatlhwa ya dinawa

Balemi bangwe ba lela ka tlhwatlhwa ya dinawa kwa marekisetsong e ba reng ga e nametse ka jalo ba kopa puso go e sekaseka.

Mo potsolotsong, molemi wa masimo a Mosisedi mo Metlobo, mo kgaolong ya Borolong, Mme Gothatanang Phirinyane a re balemi ga ba bone dipoelo tse di nametsang morago ga go rekisa dinawa ka gore ditlhwatlhwa di kwa tlase.

O supile fa kgwetlho e tona e le ditshenyegelo tsa go roba le go tsenya mo dikgetsing, a re ditlhwatlhwa tsa go thapa babereki di ile kwa godimo, mo go feleletsang go dira gore seelo sa dipoelo se felele se nna kwa tlase.

Ka jalo a re go botlhokwa gore puso e ele seemo se tlhoko go bona gore a ga gona sepe se se ka dirwang go tlhatlosa ditlhwatlhwa ka jaana ba babalelwa ke ditshenyegelo tsa go lema le go thapa badiri.

Le fa go ntse jalo, Mme Phirinyane o tlhalositse fa ba tlaa bona thobo e e nametsang, a supa fa a lemile dihekere tse di lesome le bone tsa dinawa.

A re gantsi ka nako ya thobo, ba thapa babereki ba nakwana, se e le go leka go fefosa thobo, mme jaanong se e nnile kgwetlho ka jaana go na le kiletso ya metsamao go hema go anama ga mogare wa COVID-19.

Mo go tse dingwe, Mme Phirinyane o gakolotse bomme ka botlhokwa jwa go tsena mo temong. BOKHUTLO 

 

Source : Bopa

Author : Thuso Kgakatsi

Location : METLOBO

Event : potsolotso

Date : May 18 Mon,2020

Networks

Social Network