Breaking News :
Police GBV
Home » News » Dikgang » Tautona o lebogela maiteko

Tautona o lebogela maiteko

Tautona Dr Mokgweetsi Masisi le mohumagadi wa gagwe Mme Neo Masisi ba galaleditse bogogi jwa Nhabe le ba lekalana la botsogo la Ngami District Health Management Team go simolodisa lenaneo la go buisana ka tse di itebagantseng le dikgang tse di amang mogare wa HIV kwa kgotleng. 

Lenaneo leo le fa dikgosi, baemedi ba dikereke, dikomiti tsa botsogo, tsa ditlhabololo, banana, ba-na-le bogle, baitseanape ba botsogo le matona a puso sebaka sa go buisanya ka ditsela tse di ka thusang go fokotsa kanamo le manokonoko a mogare wa HIV. 

Mo nngweng ya diphuthego tse, batsaya karolo ba ne ba buisana ka dikgoreletsi tse di ba emeng pele le gore go ya pele go ka baakanngwa jang.

Tautona Masisi o ne a lebogela maiteko kwa segopotsong sa mogare wa HIV kwa Maun ka jaana ene le mohumagadi wa gagwe ba ne ba nna le sebaka sa go lekola batsaya karolo ba lenaneo leo.

A re dikgang tsa HIV di masisi, ka jalo di batla batho ba iipha nako go di sekaseka le go tla ka ditshwetso tse di maleba go lwantsha mogare o.

Tautona Masisi a re puso e leboga go bo magosi a tsaya karolo mo dikgannyeng tsa mohuta oo, a re ba tlaa lebaleba megopolo ya bone go bona gore e ka diragadiwa jang kwa bofelong.

Tautona a re o dumela fa setshaba se na le seabe se setona mo go direng pharologanyo mo ntweng kgatlhanong le HIV.

Mme Masisi le ene o ne a latlhela tlhware legonnyana a supa fa bogogi jwa Maun e le jone bo gwetlhileng gore dikgang tsa HIV di buelwe kwa kgotleng.

A re go bo ba simolodisitse lenaneo leo ba supa fa ba tshwaragane go lwantsha kanamo ya mogare a ba a tlhalosa fa ba tlaa tsewelela ka go ba ema nokeng gore maikaelelo a bone a kgonege.

Tona wa tsa Merero ya Ofisi ya ga Tautona Rre Kabo Morwaeng, wa Botsogo le Boitekanelo, Dr Lemogang Kwape ga mmogo le modulasetilo wa Ntlo ya Dikgosi, Kgosi Puso ba ne ba tseneletse puisanyo eo ya lekgotla. 

Fa a tswa la gagwe, Kgosi Puso o ne a supa fa tiro ya bogosi e le go bopa setshaba ba ikaegile ka ngwao. A re fa malwapa a tsogile go raya gore setshaba se tsogile.

Rre Morwaeng ene o ne a galaletsa mogopolo wa ba Nhabe a re fa setshaba se ka diragatsa seabe sa sone segajaja sa HIV se ka lwantshega. 

A re Setswana sa re ‘wa esi ga o ele’, ke ka moo go leng maleba gore morafe o tshwaraganele tiro le puso le makalana a a ikemetseng go lwantsha kanamo ya mogare. 

O akgotse le baithaopi ba makalana a botsogo a re ba dira tiro e ntle mme a ba rotloetsa go tswelela ka mowa wa boithaopo.

Dr Kwape ene o boletse fa go le botlhokwa go diragatsa tse di dumalanweng, a re ga go a tshwanelwa go rerela ruri. 

O ne a galaletsa lenaneo leo ka le akaretsa le banana, a supa fa go itumedisa go bona banana ba bua ka dikgang tsa bostogo ba phuthologile. 

O kgothaditse morafe go amogela mananeo a a dirwang ke puso ka matsogo oo mabedi le gone gore ba goge botlhe go a diragatsa. Ends

Source : BOPA

Author : Esther Mmolai

Location : Maun

Event : Tsatsi la segopotso la HIV/AIDS

Date : Dec 02 Mon,2019

Networks

Social Network