Breaking News :
Police GBV
Home » News » Dikgang » Kgosibodiba o kaleditswe

Kgosibodiba o kaleditswe

Pego ee tswang kwa Lephateng la Dikgolegelo e itsise sechaba fa katlholelo leso ee neng ya pegwa Rre Mooketsi Kgosibodiba  wa dingwaga tse di masome mane le bone  wa motse wa Semotswane mo kgaolong ya Tonota e diragaditswe mosong wa Mosupologo  Sedimonthole a tlhola malatsi a le mabedi,2019 kwa kgolegelong ya Central Prison mono Gaborone.

Kgosibodiba o ne a atlholelwa leso ke Kgotlakgolo ya Ditsheko ya Francistown kgwedi ya Sedimonthole a le malatsi a le lesome le bone ka ngwaga wa 2017, morago ga go bonwa molato wa polao.

O ne a bonwa molato wa go bolaya mohiri wa gagwe,  Rre Benjamin Makobela ka kgwedi ya Tlhakole e tlhola malatsi a le mabedi ka ngwaga wa 2012 kwa motseng wa Makobo.

Boikuelo jwa gagwe bone jwa tshololwa ke Kgotla Kgolo ya Ditsheko tsa Boikuelo (Court of Appeal) kgwedi ya Phukwi e le masome mabedi le bosupa ka ngwaga wa 2018.

Source : BOPA

Author : BOPA

Location : Gaborone

Event : Press release

Date : Dec 02 Mon,2019

Networks

Social Network