Breaking News :
Police GBV
Home » News » Dikgang » A re ithuteng go tshela le ba-na-le-bogole - Kgosi Banika

A re ithuteng go tshela le ba-na-le-bogole - Kgosi Banika

Kgosi wa Pandamatenga kwa kgaolong ya Chobe, Kgosi Rebecca Banika o rotloeditse banni ba motse go ithuta le go itlwaetsa go tshela le ba-na-le bogole.

Kgosi Banika o buile jaana  kwa tirong ya kabo dimpho, e e neng e diretswe ba-na-le bogole kwa sekoleng se sebotlana sa motse oo bosheng.

Dimpho tseo ke didirisiwa tse ba tlaa di dirisang fa ba goroga ngwaga o o tlang fa ntlwana ya bone ya boithutelo e simolla go dira.

Kgosi o tlhalositse fa ba-na-le bogole ba motse wa gagwe ba ne ba ntse ba tsamaya tsela e telele go ya kwa Kachikau, kwa go nang le sekole sa ba-na-le bogole teng.

A re selo se, e ntse e le kgwetlho e tona mo batsading ba bana bao ka gore ba ntse ba nna kgakala le bone jaanong go sena tlhokomelo e e tseneletseng.

O tlhalositse fa go nna mo-na-le bogole go sa reye gore motho o a bo a se na bokgoni jwa go itirela e bile go sa supe fa a na le bolwetse, ke sone se lekalana la Special Support Services mo lephateng la Thuto go tswa kwa Moding, ba boneng go le matshwanedi go tla go simolosa sekole seo kwa motseng wa bone.

Ba-na-le bogole ba fera bongwe, go akarediwa basetsana ba le bane le basimane ba le batlhano, mo go bone go na le bana ba ba dingwaga tse di masome a mabedi le borataro le o mongwe a le dingwaga tse di masome a mararo ba setse ba kwadisitswe go tla go simolola ngwaga o o tlang fa o simologa.

Ba lekalana la Special Support Services go tswa Gaborone ka tshwaragano le ba lephata la Thuto go tswa kwa Moding, ba abile ditlhako, dikipara le dibukana tse di tlaa dirisiwang mo ntlwaneng ya borutelo gareng ga tse dingwe. 

Ba abile gape le ditlhare tse di tlaa lengwang kwa tshingwaneng ya sekole.

Mookamedi wa lephata la Thuto go tswa kwa mo Moding, kwa kgaolong ya Chobe Mme Lillian Matshameko, o boletse fa lephata la thuto le itlamile go aba thuto e e akaretsang botlhe, ke sone se ba sa bayang bana ba ba-na-le bogole kwa motsheo ba re ba palo-potlana.

‘’Re atumeditse bana ba mo go lona gore le le batsadi le simolole go ba tlhokomelela gaufi le lona, gore le ba neele lorato le le ka fiwang ngwana mongwe le mongwe,’’ ga bua Mme Matshameko.

Mokwaledi wa Thuto go tswa khanseleng ya Chobe, Mme Faith Tshekiso o ne a supa fa ba tsile go tswelela ka go thusa bana bao ka dithuso tse di akaretsang sepalamo, dijo le didirisiwa tsa thuto.

O tlhomamisitse fa e tlaa re bofelong jwa Sedimonthole, didirisiwa tseo di bo di setse di gorogile.

Modulasetilo wa komiti ya batsadi le barutabana, Rre Owen Ndlovu, a re o itumeletse tsotlhe tse ba di filweng, mme a solofetsa fa ba tlaa tiisa moko gore bana ba bone thuto e e nang le boleng.

Sekole se sebotlana sa Pandamatenga se tlaa simolodisa ntlwana ya borutelo ya bana ba ba nang le bogole ngwaga o o tlang fa dikole di bulwa ka baithuti ba fera bongwe mme dibui di rotloeditse batsadi go seka ba tlhajwa ke ditlhong go tla go supa bana ba bone fa ba na le bogole ka gore go tlhoka go dira jalo ba tlaa bo ba ba rontsha tshwanelo ya bone ya go bona thuto. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Kabelo Segafi

Location : Pandamatenga

Event : Kabo dimpho

Date : Dec 01 Sun,2019

Networks

Social Network