Breaking News :
Police GBV
Home » News » Dikgang » Balemi ba pitikolola mmu

Balemi ba pitikolola mmu

Balemi ba kgaolo- potlana ya Serowe ba semeletse, go pitikolola mmu go leleka bokgola.

Leruo le lone le simolola go tsenya nama ka naga e apere kobo e tala, e dule mo go e tshetlha ele.

Ditonki di a bopa, dinamane di ja mokaragana, kgwathe ene o bobile ka o tshaba go jewa nama.

Moanamisa mafoko wa lephata la tlhabololo temo-thuo le dijo kwa kgaolong ya Legare, Rre Clifas Kemiso o tlhaloseditse BOPA fa e le semphete ke go fete mme nonyane ya motsoga pele e tlaa ja se se nonneng.

A re masimo ka bontsi a setse a le mahibidu le mororo go ise go nne le ba ba begileng fa ba setse ba lemile ka go santse go tsweletse.

Ka temo-thuo e le mmamoratwa, ga go ope yo o batlang go salela morago, puso le yone e boletse fa e rebotse gore ba ba neng ba sa kgona go ikwadisetsa go phaka peo, ba thusiwe.

Rre Kemiso o boletse fa balemi bangwe ba na le go tlhoka go ikwadisetsa go phaka peo ka pelaelo ya gore pula e tlaa nna boutsana.

A re ikwadiso e thusa lephata go itse gore go tlhokega peo ya selekanyo se se kae, ka bokae nako e santse e le teng.

Rre Kemiso a re gompieno lephata le kgaogelwa ke setlhako le batlela batho dipeo. 

A re bangwe ba diretswe dipamphitshana tse ba tlaa tsayang dipeo kwa marikisetsong ka tsone. 

A re sebe sa phiri bangwe ba fitlhela di seyo mme seo se phirimise dikeletso tsa bone tsa go lema ka nako go tshwara bokgola.

O boletse fa balemi ka bontsi ba bolela fa bokgola mo mmung bo santse bo le teng mme e bile kwa masimong mangwe ditshukudu tsa temo di totomela.

Rre Kemiso o rotloeditse balemi go ikanya go lema mabele le dinawa go na le mmidi, a bolela fa mmidi o tshabelelwa ke letsatsi thata mme mabele a kgona go itshwarelela. 

A re balemi malatsi a no ga ba rate go lema mabele ba batla mmidi le fa ba bolelelwa ka fa o tshabelwang ke letsatsi ka teng.

Rre Kemiso o boletse fa ba le malala a laotswe go batla ba ba tsileng go thusa balemisi ka nakwana go meta boleme jwa masimo morago ga go lema.

O akgotse beng ba diterekere go thusa balemisi go ba pega ba ya go bona masimo, a bolela fa lephata le tlhaelelwa ke dikoloi.

Seo a re se dira tiro motlhofo mo lephateng gore balemi ba duelwe ka nako.

A re kgaolo ya Serowe e na le ditema di le 17 000 mme gantsi go lengwa 10 000 fela fa diterekere di le 179. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Tshiamiso Mosetlha

Location : Serowe

Event : Potsolotso

Date : Dec 01 Sun,2019

Networks

Social Network