32
Breaking News :
Home » News » Dikgang » Thapong e rutuntsha bataki kwa Tsabong

Thapong e rutuntsha bataki kwa Tsabong

Bataki kwa kgaolong ya Kgalagadi Borwa ba kgothaditswe go itsolopanya le go dira ka botswerere gore ba  tle ba kgatlhe leitlho la bareki le batlhatlhobi ka dinako tsa dikgaisano.

Morutuntshi wa bataki kwa Thapong Visual Arts Centre , Rre Ofemile Montsiemang, o ntshitse kgothatso kwa thuto puisanong ya malatsi a mabedi kwa Tsabong.

A re maikaelelo magolo a dithuto tseo, e ne e le go ipaakanyetsa dikgaisano tsa malatsi a ga tautona.

Rre Montsiemang o ne a tlhalosetsa ba tsena dithuto- puisano tse fa ba tshwantse go seka seka pele tiro ya botaki le ditiro tsa diatla go tlhomamisa gore e kgatlha leitlho la bakanoki.

O ne a supa fa ba tshwanetse go nna sekao mo ditirong tsa bone, ka go di dira ka lerato ba tsentse marapo dinameng, ba sa ipatike le go patelediwa go e dira gore kwa bofelong ba nne le maduo a a itumedisang. A re le ntswa bangwe ba ithutile mo batsading ba bone, ba tshwanetse go dira ka bonatla le botswerere mme ba dire pharologanyo ka go itepatepanya le seemo sa gompieno ka kgwebo e le yone e ba ka itshetsang ka yone le go tokofatsa matshelo.

A re ditiro tsa bone tsa botaki di tshwanetse go kgatlha le go gapa maikutlo, le gone go nna le molaetsa o o nonneng.

Rre Montsiemang o ne a tlhalosa ka fa ba dirang ka teng go oka bataki le ba  ditiro tsa diatla, a supa fa ba golagane le lekgotla la BTC Foundation lebaka la dingwaga tse tharo ka P1.7 million, e le tsela nngwe ya go godisa botaki mo lefatsheng leno.

A re ba setse ba rutuntshitse bataki ba ka nna lekgolo le masome a matlhano kwa Gaborone, Francistown, Maun le Tsabong ka go ba tlhatlhelela ka dikitso tse di maleba gore ba kgone go phadisana le bataki ba dikgaolo tse dingwe le mafatshe a a kwa ntle.

Rre Montsiemang o ba kgothaditse go itirela mokwalo oo supang gore ke bo mang, tiro tsa bone ke eng, ka seo se ka ba thusa go ithekisa motlhofo.

Mme Ellis Batambuze ene o ne a tlhalosa fa Thapong e tlhamilwe ka ngwaga wa 1989, go tlhabolola Batswana mo dikitsong tsa botaki le ditiro tse dingwe tsa diatla.

A re gape o thusa bataki ba ditiro tse di farologanyeng ka lefelo le ba ka kgonang go bapatsa dilwana tsa bone mo go lone, le le hirisiwang ka go duelwa P300 ka kgwedi le leobo le lone ba ipapatsang mo go lone mahala, mme ba lefisiwa dikatso tse di masome mabedi mo lekgolong e le bontlha bongwe jwa madi a thekiso ya dilwana tsa bone.

Mme Batambuze o tlhalositse fa batho ba lopiwa P150 gore ba nne maloko a Thapong, a re seo se ka ba fa sebaka sa taletso ya go tsena dikgaisano tse di tshwarwang ke mokgatlho o.

Modiri go tswa kwa lephateng la banana le ngwao, Rre Okgotleng Segadimo fo ne a rotloetsa batsena dithuto puisano go tsaya dithuto tseo ka tlhwaafalo ka di ka tlhabolola ditalente tsa bone le go godisa ditiro tsa bone tsa diatla go tswelela ba itshetsa le mo isagong. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Cathrine Simane

Location : TSABONG

Event : thuto puisano

Date : May 26 Sun,2019

Networks

Social Network