32
Breaking News :
Home » News » Dikgang » Maphata a puso a isa ditlamelo kwa Mmashoro

Maphata a puso a isa ditlamelo kwa Mmashoro

Maphata a puso tswa mo kgaolong-potlana ya Serowe a ne a bolotse go isa ditlamelo kwa Mmashoro.

Maphata a gogwa pele ke la ga molaodi, ba bone go le botoka go atametsa morafe ditlamelo gore go seka ga turela morafe, ka ba di latela kwa Serowe.

Mothusa molaodi wa kgaolo-potlana ya Serowe, Rre Colleen Tubego o boletse fa ofisi ya ga molaodi e ne e fudugile go ya Mmashoro go thusa ka tsotlhe tse ba ka di kgonang.

A re go motlhofo go thusetsa batho kwa ba nnang teng go na le fa ba tsaya mosepele o moleele go lata dithuso, mo a kaileng fa go ba turela gape go ba tseela nako.

Rre Tubego o kgothaditse ba ba batlang thulaganyo ya Re a Nyalana go inaakanya le ofisi ya ga molaodi go ikwadisa gore ba tle ba direlwe ditlankana tsa lenyalo.

O boletse fa bakapelo ba ba nnang mmogo lebaka ba sa nyalana ba tsenya ofisi ya bone dingalo le ba masika a bone, ka gore fa mongwe wa bone a tlhokafala go nna bokete go kgaoganya dithoto mo go ba ba setseng.

A re kwa ga molaodi setlankana sa teng se tshwana fela le tsa batho ba ba dirileng mekete e motona.

Mo dikgannye tse dingwe, o ngongoregile ka bagolo le masika a a tsayang dikobo ka dikgoka mo baneng kwa Mmashoro, a bolela fa dipalo di kaya fa mokgwa oo o ile magoletsa.

A re gatwe bagolo ba re ba itlhatswa madi ka bana, mo a boletseng go se ka fa molong e bile e le molato o motona.

O boletse fa dikgang dingwe di sa begwe kwa go ba ba lebaneng gore badiramolato ba tseelwe dikgato, ba bangwe o tlhalositse fa ba gweba ka bana ba bone.

O kopile gore ba ba bonang dilo tsa mohuta oo, ba ntshe mosi ka sekhurumelo ba begele ba boipelego kgotsa mapodisi.

Ba lephata la kwadiso matsalo le dintsho bone ba kopile batho go kwadisa botlhe ba ba tsholwang le ba ba tlhokafalang ka gore dipalo ke tsone tse di thusang puso mo ditogamaanong.

O kopile ba ba tshotsweng ka 1954 go ikwadisa gore ba tle ba thusiwe go bona tandabala.

Mme Itemogeng Tsienyane o boletse fa bontsi jwa batho mo Mmashoro ba sena bo Omang.

O boletse fa karata ya Omang e le yone makgonatsotlhe, ka e batliwa kwa dipateleng le mo ditirong tse di farologanyeng.

Mme Tsienyane a re bana ka bontsi ga ba na ditlankana tsa matsalo, mo go dirang mathata fa ba setse ba ya dikoleng tse dikgolwane le mo dikgannye tsa go itseela dikobo ka dikgoka, go itse gore ngwana o dingwaga di kae, selo se se katlang mapodisi tlhogo.

Ba temo-thuo ba kgothaditse banni go ikwadisetsa letsema le le tlang gore ka nako ya go phaka dipeo, ba seka ba salela kwa morago.

Rre Nicholus Size o ba rotloeditse go dirisa lenaneo la ISPAAD.

Ba botsogo ba District Health Management Team ba ne ba kopa banni go aba madi a mmele go boloka matshelo a batho.

Gape ba ne ba tlhatlhobela batho mogare wa HIV/AIDS, madi a matona, bolwetse jwa sukiri le kgotlholo e tona.

Ba ne gape ba aba dikhondomo  tsa borre le tsa bomme.

Maphata a mangwe a a neng a ititeile ka thupana e ne e le la tlhokomelo diphologolo, la kamogediso bagodi, la ditlhopho, la bakenti le la tshomarelo metsi. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Tshiamiso Mosetlha

Location : MMASHORO

Event : Potsolotso

Date : May 26 Sun,2019

Networks

Social Network