11
Breaking News :
Home » News » Dikgang » Nkosho o itshetsa ka go betla

Nkosho o itshetsa ka go betla

Rre David Nkosho wa Makobo kwa kgaolong ya Legare ke mongwe wa Batswana ba ba iphataphatelang ka diatla tsa bone.

E rile a bua mo potsolotsong bosheng, Rre Nkosho, yo o dingwaga di masome marataro le bongwe, a tlhalosa fa a betla di kika, metshe, dipora, mekgabisa, megopo ya logong le tse dingwe, mme a di rekise go iponela dithebenyana.

A re o ithutile go betla a sa le monnye, mme a kwatobolotsa botsipa jwa go betla mo go malomaagwe.

A re o gakologelwa sentle gore e rile ka ngwaga wa 1986, a simolola ka go betla sego se se gang metsi a disitse letsomane kwa madisong, mme a seka a tlhola a boela morago.

A re mo nakong ya gompieno, dithoto tsa gagwe o di betlela mo lwapeng, mme a di belese mo baesekeleng go tsamaya a di rekisa kwa Makobo le metse e e mabapi.

O tladitse ka gore nako nngwe o tsena ditshupo kwa Francistown kwa a rekisang dithoto tsa gagwe teng, le go gaisana le bagwebi ba bangwe, selo se a tlhalositseng fa se mo tiisa moko le go feta.

Rre Nkosho a re o dirisa ditlhare tsa morula, mosetlha, motswere le monato go dira dithoto tsa gagwe.

Rre Nkosho o tlhalositse fa bontsi jwa sebaka a gama a ikotelela mo tirong e ya go betla, mme dinako dingwe a kopa bangwe go mo thusa bogolo jang go rema dithare.

A re basadi ke bone ba rekang thata dithoto tsa gagwe go kgabisa ka tsone le go di dirisa kwa masimong.

O buile fa bontsi jwa bareki ba gagwe ba bolelela ba bangwe ka dithoto tsa gagwe, mme se se mo tlisitse bareki ba basha.

A re theko e ya kwa godimo le kwa tlase, ka nako nngwe e nna ntsi mme nako nngwe e nne selelo le khuranyo ya meno.

Le fa go ntse jalo, Rre Nkosho o tlhalositse fa a setse a kgonne go ikagela ntlo ka madi a go betla.

O ile a fa sekai ka kika e a e rekisang lekgolo le masome a matlhano a dipula kgotsa makgolo a mabedi fa e na le motshe, mme sepora se se nnwang a se rekisa masome a robabongwe a dipula.

Rre Nkosho o tlhalositse gape fa a betlela dithoto tsa gagwe go totomatsa le go rekisa ngwao ya Setswana , e a tlhalositseng fa e nyelela jaaka mmuwane tsatsi le thaba.

A re o butse dikgoro ka jalo banana ba ba eletsang go ithuta go betla ba ka ikatumetsa fa go ene mme o ka ba ruta a sa ba lope dituelo dipe.

Ntleng le theko e e yang godimo le tlase, Rre Nkosho a re o itemogela gape le kgwetlho e tshwana le ya gore o rema ditlhare tse a di dirisang ka selepe mme go le bokete, mo nakong nngwe go mo tsosetsang ditlhabi mo mmeleng.

A re tsholofelo ya gagwe ke gore gongwe nako nngwe puso kgotsa ope fela mosamarea yoo molemo, a mo thuse ka shaga e e dirisang malatlha gore a kgone go rema dithare.

Le fa go ntse jalo, o supile fa a rema ditlhare ka kelelelo a sa reme golo go le gongwe ka a itse fa puso e kgala go remakiwa ga ditlhare mo go senang kelelelo.

A re kgwetlho e nngwe ke go bo bangwe batho ba batla go reka dithoto tsa gagwe ka madi a a kwa tlase. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Festus Outule

Location : FRANCISTOWN

Event : Potsolotso

Date : Jul 20 Fri,2018

Networks

Social Network