Thursday Sep 20,2018
Breaking News :
Male Circumcision
Home » News » Dikgang » Ba Monarch ba baakanyetsa boipuso

Ba Monarch ba baakanyetsa boipuso

Ba kgaolo ya Monarch kwa Francistown ba semeletse go baakanyetsa boipuso jwa dingwaga tse di masome matlhano le bobedi, jo bo setseng ka beke tse pedi gore bo ketekwe.

Modulasetilo wa komiti ya dithabololo tsa kgaolo ya Monarch, Mme Chiko Mogotsi o boleletse BOPA fa banni ba dumalane gore boipuso bo ketekelwe kwa leobong la kgotla ya Monarch jaaka e le tlwaelo.

A re keletso ya bone ke gore go jewe go nowe mo letsatsing le go supa boitumelo.

Mme Mogotsi a re ba ikaelela gore go nne le metshameko ya Setswana jaaka mhele, koi, morababraba le e mengwe go rotloetsa ngwao ya Setswana, a re ba tlaa laletsa bagodi le mekgatlho e e rotloetsang ngwao go tla go ruta ka ngwao.

A re go tlaa bo go supiwa kapari ya setso ya dingwao ka go farologana ka banni ba Monarch e le merafe e e farologaneng ga mmogo le didirisiwa tsa setso jaaka megori, dinkgo le digo.

Mme Mogotsi o tlhalositse fa dikhwaere di tlaa iteisana borathana mo letsatsing leo, mme go tlaa nna gape le maitiso a mmino wa Setswana.

 A re poko le yone e tlaa nna teng mme go tlaa letlelelwa baphadisani go tswa kwa dikgotleng tse dingwe ka go twe dilo makwati.

O tlhalositse fa ba ba nang le keletso ya go tsaya karolo, ba ka ikwadisa ka lemmenyana le e seng la sepe go thusa komiti go tsamaisa letsatsi.

Mme Mogotsi o tlhalositse fa go keteka boipuso kwa kgotleng ngwaga le ngwaga go ntsha banni bodutu, go ba bopaganya gape go ntsha banana kwa maitisong kwa ba ka dirang tse di maswe teng. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Festus Outule

Location : FRANCISTOWN

Event : Posolotso

Date : Sep 12 Wed,2018

Networks

Social Network