Thursday Sep 20,2018
Breaking News :
Male Circumcision
Home » News » Dikgang » Morafe wa Kanye o rotloediwa go dirisa mabitla a masha

Morafe wa Kanye o rotloediwa go dirisa mabitla a masha

 Moanamisa mafoko wa khansele-potlana ya Kanye, Rre Onkabetse Ntwe o rotloetsa morafe wa Kanye go dirisa mabitla a masha ka a magologolo a Ledubeng a tletse. Fa a bua le BOPA, Rre Ntwe o buile fa setsha sa mabitla ao e le selekanyo sa diekere tse tlhano, gape se kgaogantswe ga ne gore a seka a tlala ka bonako.

O tlhalositse fa mabitla a masha a, a le phepa, a ageletswe mme e bile a na le matlwana a boitiketso. Rre Ntwe a re terata ya mabitla a magologolo e ole, mme morafe o fitlha kwa ntle ga mabitla ntswa go na le mabitla a mangwe a ba ka a dirisang.

Le fa mabitla ao a diretswe banni ba ba mo dikgotlaneng tsa Kgosing, Bagami, Nyorosi bophirima le Gasegogwane, banni ba motse le bone ba ka a dirisa. Rre Ntwe o tlhalosa fa go fitlhela mo mabitleng ao a masha go duelwa P100 setopo kgotsa molora. “Khansele e epa mabitla go ya ka go tlhomagana, se e le go dira gore a seka a tlala ka bonako. Fa o sena go reka lebitla kwa khanseleng, o fiwa nomore e o yang go e dirisa fa o fitlha,” a tshwaela.

O tlhalositse fa ba epela ngwana boteng jwa 1.2m, mogolo e le 1.8m fa molora wa moswi e le 1.0m, a tlatsa ka go re ba dira se gonne batho ba na le ditumelo tse di sa tshwaneng. A re nnomore e gape e thusa mo isagong fa o sa kgone go bona fa o fitlhetseng teng, mme o batla go beela moswi letlapa.

O buile fa go dirisa mabitla ao, go na le melawana e khansele-potlana ya Kanye e e dirileng, mme e tshwanetswe go salwa morago. A re ga go letlelelwe go ipapatsa mo mabitleng, mme fa ngwana a tla mabitleng o tshwanetse go tla le mogolo, e bile ga go tsosiwe modumo kwa mabitleng. “Ga re letlelele modumo mo mabitleng, gonne go fitlha batho ba ditumelo tse di sa tshwaneng, ka jalo re dira se go tlotla ditumelo tsa morafe.

Masole le mapodisi ke bone fela ba ka thuntshang ditlhobolo ka letsatsi la phitlho, gonne tiro ya bone e ba letla go ka dira jalo,” a tlhalosa. A re sengwe le sengwe se se mo mabitleng ao ke sa khansele.

O tlhalositse fa ope a sa letlelelwe go dirisa mabitla ao khansele e sa mo fa tetla. Le fa mabitla ao e le a khansele, o tlhalositse fa madi a teng a dirisiwa ke dikomiti tsa ditlhabololo tsa motse tsa dikgaolo tsa Kgosing, Bagami, Nyorosi bophirima le Gasegogwane go tlhabolola dikgotla tsa bone. O buile fa Kanye e le motse setoropo, e bile gape o tlhabologa tsatsi le letsatsi. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Leteng Nokwane

Location : KANYE

Event : Posolotso

Date : Sep 10 Mon,2018

Networks