Thursday Aug 16,2018
Breaking News :
Breast Exam
Home » News » Dikgang » Banana ba Phikwe ba tlaa tshwara moletlo wa ngwao

Banana ba Phikwe ba tlaa tshwara moletlo wa ngwao

Banana ba mokgatlho wa Arts Rains Culture House ba rulagantse moletlo wa ngwao o maikaelelo a one e leng go tsosolosa itsholelo le ngwao mo Selebi Phikwe ga mmogo le kgaolo yotlhe ya SPEDU.

Se se builwe ke mogokaganyi wa ditiro tsa mokgatlho oo, Rre Tshepho Tsela mo potsolotsong le BOPA.

Rre Tsela o tlhalositse fa moletlo o ba o biditseng ‘Ko Chomeleng Culture Festival’ o tlaa tshwarelwa kwa mabaleng a ditshupo a Selebi Phikwe ka setlhogo se se reng ‘Ka Ngwao Re ka Tsoga’.

O boletse fa moletlo oo, o tlaa tshwarwa kgwedi eno e le masome mabedi le boferabobedi.

A re kapari, dijo, metshameko le mmino ya Setswana ke tse di tlaa natefisang gore moletlo o seka wa tlhola o lebalesega mo toropong ya Selebi Phikwe. Rre Tsela a re maikaelelo a bone ke go ribololela banni ba Selebi Phikwe moletlo oo, o ba ikaelelang go nna ba o rulaganya ngwaga le ngwaga.

O tlhalositse fa ba laleditse bagolwane ba lephata la banana go tla go bula moletlo oo semmuso.

Rre Tsela a re go tlhoka barotloetsi ba ba thusang ka madi mo thulaganyong ya moletlo oo, ke nngwe ya dikgwetlho tse ba kopanang le tsone.

Le fa go ntse jalo, Rre Tsela o boletse fa khansele ya Selebi Phikwe le lekgotla la SPEDU di tshwaragane le bone mo go rulaganyeng moletlo oo.

O kopile dikompone le batho ka bongwe ka bongwe ba ba eletsang go ba thusa go rulaganya moletlo oo gore ba ikgolaganye le bone ka maikaelelo magolo a bone e le go thusa go tsosolosa itsholelo ya toropo ya bone ka maitiso a ngwao.

A re moletlo o, o tlaa tsenwa ke ditlhopha tsa mmino wa Setswana mo Selebi Phikwe le tikologo ga mmogo le tse di tswang kwa ntle.

O boletse fa gape ba tlaa dirisa moletlo oo go fa banana ba Selebi Phikwe sebaka sa go supa ditalente tsa bone ga mmogo le go ba ntsha mo mebileng mo ba ka felelang ba amilwe ke tiriso botlhaswa ya nnotagi le diritibatsi. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Kago Kgosietsile

Location : SELEBI PHIKWE

Event : moletlo wa ngwao

Date : Apr 16 Mon,2018

Networks

Social Network