Sunday Jul 22,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » News » Dikgang » Lekgotla la Bathoen II le tlhaelelwa ke maloko

Lekgotla la Bathoen II le tlhaelelwa ke maloko

Modulasetilo wa Bathoen II Dam Nature Sanctuary Management Trust, Rre Lesedi Moahi a re komiti ya bone e tlhaela ka maloko a le mararo, ba a reng ba ithotse marapo ka mabaka a a farologanyeng.

Fa a bua kwa kgotleng kgolo ya ga Ngwakletse bosheng, Rre Moahi o boletse gore ba ne ba beile bangwe leitlho mme ka go tlhoka lesego batho ba teng ba supile fa ba sena kgatlhego.

Mo godimo ga moo, Rre Moahi o supile fa ba na le kgwetlho ya letlhoko la madi.

A re ba lekile go kopa thuso mo go boradikompone mme ba itswela fela ka mabaka a a farologanyeng.

Rre Moahi a re ba ntse ba kopanetse setsha le ba  sekole sa ithutelo tiro ya diatla sa Ramatea mme  ba tshelela mo dikgogakgoganong, ka jaana ba Ramatea ba ne ba sa duele metsi le fa e le motlakase.

A re ba feletse  ba ba koba ka jaana metsi a ne a  kolota P90 000.

A re mme ba Ramatea e ne e le  bone ba ba dirisang setsha se se ntsi fa ba Bathoen bone ba dirisa sekgethenyana fela.

Rre Moahi a re ba ne ba ba koba ka go lotlelela bana ba sekole kwa ntle ba bo ba bolelela bogogi jwa sekole gore ga ba kake ba tswelela ba le mmogo ka jaana ba sena tirisanyo e e tlhapileng.

A re  ba santse ba buisanya le ba lekalana la metsi ba Water Utilities Corporation ka dituelo.

Modulasetilo a re kgwetlho e nngwe e e tshwenyang ke phaephe ya kgopho ya metsi a a leswe ka jaana e feta gaufi thata le letamo la Mmakgodumo.

A re phaephe e fa e ka thubega ga go ye go siama sepe.

Rre Moahi a re go lebega go sa nna le therisanyo e e maleba ka jaana go na le batho bangwe ba ba nosang loruo mo letamong le e bile go na le dikereke tse di kolobetsang mo go lone.

A re phaephe yone e botlhokwa, mathata ke gore ga a a fetisiwa sentle, a supa fa e le borai mo matshelong a batho, bogolo jang bana ba sekole ba a reng ba feta foo letsatsi le letsatsi.

O boletse fa go na le tshenyo e e diregang kwa dikagong tsa Bathoen Trust, mo go kgonang gore go ntshiwe dikoloi maoto, a re seemo se se ba pateleditse go thapa badisa dikago.

Fa ba akgela, bangwe ba batsena phuthego ba ne ba akgola komiti ya Bathoen Trust ba re go lebega e tlaa isa morafe golo gongwe.

Monni wa Kanye, Rre Mpho Kenosi o ne a re e re ntswa ditlhabololo di se kake tsa kganelwa, go botlhokwa gore ba bue tse di siameng le tse di sa siamang.

Rre Kenosi a re ga a dumalane le gore lefatshe la morafe le ka dirisiwa fela go sena dikatso dipe tse di dirwang.

Fa a itebaganya le kgang ya lekgotla le sekole, o ne a re dikoko ga di ke di tlhakanya mae, a re go kabo go ne ga nnelwa ditumalano tsa gore ba sekole ba tlaa duela jang.

Rre Pontius Mokgosana le ene e le monni wa Kanye o ne a akgola komiti e ya lekgotla a bo a ba gakolola gore ba ka kopa dithuso kae.

Motshwara madi wa lekgotla, Rre Makgekgenene Kwape o ne a rolela batsena phuthego pego ya bone ya madi go simolola ka Hirikgong ka jaana bone ba tlhophilwe kgwedi ya Morule e le tlhola gatlhano ngogola. BOKHUTLO

 

Source : BOPA

Author : Ikotlhaeng Rantopele

Location : KANYE

Event : Phuthego ya Kgotla

Date : Apr 15 Sun,2018

Networks

Social Network