Monday Jul 16,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » News » Dikgang » Tona o akgolela barui le bagogi tirisano

Tona o akgolela barui le bagogi tirisano

Tona wa tlhabololo temo-thuo le tlhomamiso dijo, Rre Patrick Ralotsia o lebogetse barui le boeteledipele jwa Bokone Bophirima tshwaragano mo twantshong ya bolwetse jwa tlhako le molomo.

Rre Ralotsia o buile jaana mo phuthegong ya barui ba kgaolo eo, dikgosi le baruti e e neng e tshwerwe mo Maun ka Labobedi.

A re bokopano jo a kileng a bo tshwara le boeteledipele jwa Bokone Bophirima le barui mabapi le go lwantsha bolwetse jwa tlhako le molomo bo ne jwa ntsha maduo ka go tsere lebaka le le leele go sena tlhagogo ya bolwetse joo go fitlhelela ka Lwetse ngogola fa bo tshwarwa kwa merakeng e e bapileng le Sehitwa.

O boletse gore le nama ya kgaolo eo e ne ya bona mmaraka kwa mafatsheng a sele a tshwana le Vietnam, Kuwait le Mozambique ka ba ne ba filwe tsholofetso ka nama ya kgaolo eo.

Ka jalo Tona Ralotsia o ne a re o biditse bokopano jo bongwe gape le baeteledipele ba ba ruileng le ba ba sa ruang ka nama ya kgomo e ama mongwe le mongwe.

A re go setse go supagetse fa ka tshwaragano ba ka kgona seemo se se amileng kgaolo ya bone.

Le fa go ntse jalo, Rre Ralotsia a re go a tshwenya go bo go supa fa barui bangwe ba sa dire se se tshwanetseng ka go kentisa dikgomo, a re tlhagogo ya bolwetse jwa ngogola e supile fa leruo lengwe la meraka eo ya Namayane le ne le sa kentisiwa.

O ne a gwetlha bokopano joo gore ba tshwaraganele kgang ya go obamela lenaneo la ba matlhoko a leruo la go kentisa dikgomo kgatlhanong le tlhako le molomo.

Rre Ralotsia a re barui ba kgaolo eo ba seka ba kgobega marapo ba tswelele ka go lwantsha bolwetse.

Fa a tshwaela mo dikakgelong tsa bone o ne a re go botlhokwa gore ba fe leruo tlhokomelo e e kwa godimo mo go tse di se jang le melemo gore le kgatlhise bareki ba nne le dipoelo.

O supile fa maranyane a sesha a kgona go supa se kgomo e se jeleng, ka jalo di bo di sa rekwe fa di na le malwetse mangwe.

Rre Ralotsia o ne a amogela dikgakololo dingwe tsa barui jaaka gore go nne le moemedi wa barui mo khuduthamageng ya Botswana Meat Commission le gore go ka fetolwa dipaka tsa go kentisa leruo.

Moemela barui ba Hainaveld Farmers Association, Rre Keloitsang Ledimo o ne a re go batla go sekasekwe dipaka tsa mokento wa tlhako le molomo, bogolo jang ka nako ya dipula barui ba sa kgone go isa leruo.

Rre Ledimo o ne gape a re ba lephata ba tshwanetse go ntsifatsa dithuto, bogolo jang ka bolwetse jwa tlhako le molomo mo setshabeng ka bo sa ame kgaolo ya Bokone Bophirima fela. BOKHUTLO

 

Source : BOPA

Author : Kedirebofe Pelontle

Location : MAUN

Event : Phuthego ya barui

Date : Mar 08 Thu,2018

Networks

Social Network