Monday Jul 16,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » News » Dikgang » Bahumagadi ba tlhatlhelelwa ka mosola wa ditlhopho

Bahumagadi ba tlhatlhelelwa ka mosola wa ditlhopho

Bahumagadi ba metse e e mo khanseleng-potlana ya Good Hope ba gakolotswe go tsaya boikarabelo le go nna sekao mo setshabeng ka go ba rotloetsa go itse maikarabelo le botlhokwa jwa go tlhopha moemedi yo o ka ba etelelang pele.

E rile a amogela bahumagadi bosheng, mookamedi wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho mo kgaolong, Mme Mavis Mukungu   a tlhalosa gore o ne a lemogile gore go na le mosola go ba bitsa go tla go ba tlhatlhelela ka tsamaiso ya ditlhopho.

O tlhalositse fa a dumela gore ka e le bagogi ba setshaba molaetsa o tlaa goroga sentle kwa setshabeng go sena ka puso e le thata ka dikgosi le bahumagadi ba tsone.

O ba gakolotse gore sekao sa go nna le seabe mo ditlhophong ke gore ba na le tshwanelo ya go itlhophela moemedi.

“Tlhopho ke lentswe la gago,” a tlhalosa.

O buile gape gore ba tshwanetse go itse gore pele ga ditlhopho di tshwarwa go diragala eng.

O tlhalositse gore pele ga ditlhopho go nna le ikwadiso mme a supa gore monongwaga ikwadiso e tsile go nna gangwe fela, e seng jaaka ikwadiso ya ditlhopho tse di fetileng.

O tlhalositse gore ba tshwanetse go nna motlotlo ka lefatshe la bone ka ditlhopho dinako tsotlhe e le tse di tsamayang sentle, mme a ba supegetsa gore kwa mafatsheng a mangwe, go na le dikgoberego tse fa gongwe di kgoreletsang ditlhopho le gone gore mantswe a batho a utlwale ka tlhopho ya bone.

Fa a supa malebo, mohumagadi wa motshwarelela bogosi jwa Barolong, Mme Dipuo Motshegare o supile gore dithuto tse di botlhokwa thata ka ba ne ba sena lesedi la gore go tlhophiwa jang le mosola wa teng.
 

O gakolotse bahumagadi ba bangwe gore ba tshwanetse go tsaya dithuto ka tlhoafalao mme ba di gorosa kwa morafeng ka morafe o dumela thata mo go bone.

O ba kgothaditse gape go nna le lerato mo go bomme ba bangwe, a supa fa se se tiisa morafe le setshaba ka kakaretso.

Fa a mo tlatsa, mohumagadi mo Ramatlabama, Mme Neo Mosetlhi o supile gore go a itumedisa go bona ba lemogwa.

O supile gore se se rurifatsa tota gore Tautona Khama o a ba lemoga e le bahumagadi mo Botswana.

A re se se supa fa puso e efa bomme marapo, a tlhalosa gore dinako di fetogile bomme ga ba sa tlhole ba nna fela mo malwapeng.

O kgothaditse bahumagadi go arogana molaetsa o kwa dikerekeng, metshelo le merero e mengwe ya motse go ruta batho ka mosola wa go tlhopha.

Bontsi jwa bahumagadi ba ne ba supa fa ba rutegile e bile ba itse jaanong gore mosola wa go tlhopha ke eng.

Ba supile gore pele ba ne ba tlhopha fela ba sa tlhaloganye mme ba galaletsa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho ba kopa gore dithutuntsho tse di tswelele ka di na le mosola e bile di bula batho ba le bantsi matlho.

Bahumagadi ba ne ba tswa mo metseng e e farologanyeng ya Borolong. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Bakang Segokgo

Location : Ramatlabana

Event : potsolotso

Date : Mar 07 Wed,2018

Networks

Social Network