Thursday Oct 18,2018
Breaking News :
Male Circumcision
Home » News » Dikgang » Ba Mmakanke ba lopa ditirelo

Ba Mmakanke ba lopa ditirelo

Mopalamenete wa Lentsweletau/Mmopane, Rre Vincent Seretse o kopile batho ba kgaolwana ya Mmakanke go tlhaloganya fa puso e sa ba lebala mo go ajweng ga meamuso.

E rile a bua mo phuthegong ya kgotla kwa kgaolwaneng eo bosheng, Mopalamente Seretse a bua fa batho ba motsana oo ba na le tshwanelo ya go bona ditlamelo jaaka dikgaolwana tse dingwe tsa lefatshe leno, mme thulaganyo ya go tlhabologa e kgorelediwa ke seemo sa dipalo tse di kwa tlase tsa batho, jalo go padisa gore lefelo leo le ka nna motse o o ikemetseng.

A re e re ntswa a tlhaloganya tshwanelo ya bone jaaka Batswana ba bangwe, sebe sa phiri ke gore ga ba ise ba nne le tshwanelo ya go ka nna motse o o tlhomamisitsweng, mme a supa fa mananeo a tokafatso matshelo a batho ba magae jaaka Ipelegeng, nyeletso lehuma le a mangwe a sa ba kgaphela ntle.

Mopalamete a re e re ntswa a tlhaloganya mabaka a batho ba kgaolo eo ba tshelelang mo go one, go botlhokwa gape go tlhalosa tiego ya go amogela ditlamelo ka boutsana, seo se bakwa ke seemo sa nako eno sa kgaolwana eo.

A re Mmakanke mo nakong eno o rulaganyeditswe go amogela ditirelo di tshwana le metsi ka fa tlase ga motse wa Gamodubu, thulaganyo e mopalamenete a kaileng e tlaa nama e tsweletse.

Batho bao ba ngongorega gore morafe o tlamega go nwa metsi a megobe a a kgotlelesegileng.

Molapamenete Sereste o ne a bua jalo go tsibogela matshwenyego a morafe wa Mmakanke gore kgaolwana ya bone e beilwe ka fa mosing mo ditlamelong di akaretsa metsi le ditsela, ka jalo ga e kake ya tlhabologa.

O supile fa mo nakong eno ba santse ba emetse tsholofetso ya bosheng ya ga Tautona Lt Gen. Dr Seretse Khama Ian Khama ya gore seemo sa Molepolole se tlaa tokafadiwa, ka jaana bothata jwa metse bo amilwe ke bontsi jwa dikgaolo tsa Mokwena.

Mabapi le matshwenyego a morafe ka seemo sa ditsela tse di lomaganyang kgaolwana ya Mmakanke le Gakuto, Mopalamenete Seretse  o supile fa khansele e tshwaraganye le namane e tona ya go leka go tokafatsa seemo ka jaana e tlhaelelwa ke didirisiwa di tshwana le digopi.

Batho bao ba lela ka go re seemo sa ditsela mo kgaolong eo se maswe e bile se sa thuse ka gope le one maiteko a go rwala bana ba sekole ka dikotsekara ka di senyega kgapetsakgapetsa.

Le fa go ntse jalo, Mopalamenete Seretse yo e  bileng a le tona wa papadi, peeletso le madirelo, o  iteetse legofi mowa wa boithaopo o go lemosegang o santse o rena kwa Mmakanke wa go ithaopela kago ya ofisi ya kgotla.

Modulasetilo wa komiti ya ditlhabololo tsa motsana wa Mmakanke, Mme Kgomotso Makgolokwe o ne a lekodisa diphuthego ka maiteko a go ithaopa ka kgetse ya semente ga maloko a le lesome a komiti ya ditlhabololo go tokafatsa le go fetolwa sebopego sa ofisi ya kgotla.

Molapamenete Sereste o ithaopile go ntsha dikosini tsotlhe tse di tlaa dirisiwang mo kagong eo le mororo go ise go itsewe gore e tlaa nna ya sebogego se fe ka jaana go emetswe go wediwa ga moalo wa yone.

Mme Tapologo Mhete o ne a kopile gore tokafalo ya seemo sa itsholelo e thuse go tlhabolola  seemo sa thuto go tsamaelana le ya dikole tse di ikemetseng ka go ntshiwa ga maduo a boleng.

Mme Kgomotseo Mmopi ene o kopa go fetolwa ga thulaganyo ya go ipelela boipuso kwa Gakuto ga batho ba Mmakanke a re seo se ba kgoba marapo ka go felela go lebega o ka re ba lomeletsa thulganyo eo ka jaana go sa ba itumedise.

Mokhanselara wa kgaolwana eo, Rre Mathata Selaledi, o iteetse kobo moroko mafoko a ga tona ka go tlhomamisa fa khansele e tsweletse le thulaganyo ya go thapa dikonteraka tse di ikemetseng go tokafatsa seemo sa ditsela mo kgaolong ya Molepolole/Lenstweletau, ka jaana digopi tse pedi tse di teng di tshabelelwa ke go senyega jaanong di kgoreletsa maikaelelo a go tsibogela seemo. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Kebareditse Baitlotli

Location : MMAKANKE

Event : Phuthego ya Kgotla

Date : Mar 07 Wed,2018

Networks

Social Network