Wednesday Jun 20,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » News » Dikgang » Ba gwanta kgatlhanong le dipolao

Ba gwanta kgatlhanong le dipolao

Mokgatlho wa #SireletsaKgatleng mmogo le banni ba Kgatleng e rile ka Matlhatso ba gwanta kgatlhanong le dipolao tse di tsereng phekelo e sele mo kgaolong ya bone.

Fa a simolodisa mogwanto oo, motshwarelela bogosi jwa Bakgatla, Kgosi Bana Sekai o tlhalositse fa dipolao di tshwentse thata mo kgaolong mme go tshwanetse ga tshwaraganwa ga kopiwa thuso mo go Ramasedi.

O lebogile ba mokgatlho go bo ba bone go tshwanela gore ba bitse banana ka bone ka e le bone ba amegang thata mo dipolaong tse gore ba tle ba itseele ka tsebe gore ba ka bona dithuso kae.

Kgosi Sekai o kopile morafe gore o seka wa fela pelo gore karabo ya selelo sa bone e tlaa tla leng ka Modimo o sa arabe ka bofefo mme karabo yone e felela e le teng.

O kgothaditse morafe gore ntwa ga e fenngwe ka bontsi e fenngwa ke gore tumelo e kae mo go ba ba leng teng, a tlatsa ka go re ba nne ka tsholofelo ya gore tsotlhe di tlaa boela mannong.

Kgosi Sekai o kopile morafe go tsaya karolo le go kgothatsa botlhe ba ba sa kgonang go tla mogwantong gore ba itse fa go na le makalana a a thusang ka diemo tse ba leng mo go tsone.

Mokhanselara wa Bophirima, Rre David Motlhatlhedi o tlhalositse fa polao e simolola fela ka dilo tse dinnye jaaka titeo le matshosetsi mme e diragadiwe fa mongwe a sa tsee tshwetso e e maleba.

O tlhalositse fa e le nako ya gore batho ba itse fa mongwe le mongwe a na le maikutlo mme a tshwanetse go batla tsela ya go a laola gore a seka a ikutlwisa botlhoko le go utlwisa ba bangwe botlhoko.

Rre Motlhatlhedi o tlhalositse fa kutlobotlhoko e bakwa ke motho mme e bile e baakanngwa ke motho ka go bua fa a kgopisegile le go ikopa maitshwarelo gammogo le go ikokobetsa fa a lebisiwa molato go itsa tlhoka kutlwisisanyo.

O tlhalositse fa go nna bofefo go akanyetsa batho le go ba atlhola e le gone go felelang go baka tlhoka kutlwisisanyo mme go ka kganelwa ka go botsa le go reetsa mabaka a a a fiwang ke ba bangwe.

Rre Motlhatlhedi o kopile setshaba go itshekatsheka gore ba kgone go itse makoa a bone le gore ba ka leka go a laola jang gore ba seka ba felela ba bolaya kana ba ikgapela botshelo.

Moeteledipele wa mokgatlho wa #SireletsaKgatleng, Rre Mpho Tau o boletse fa e le nako ya go fa Batswana thuto e e tseneletseng ka go gapa botshelo ka e le molato o motona o o supilweng le mo Baebeleng gore motho ga a a tshwanela go bolaya ope le gone go ikgapela botshelo.

O kopile banana gore ba fetole maitsholo a bone a a sa siamang ka e le one a felelang a ba tsentse mo molatong wa polao.

Rre Tau o kopile morafe go sireletsa ba ba tshelang le bone fa ba bona ba sa sireletsega ka go ba kopela dithuso ka go sa direng jalo go tshwana fela le go tsaya karolo mo polaong.

O lebogetse boeteledipele jwa motse go bo ba tsweletse ka go ba tshegetsa e le banana, go ba fa dikgakololo le go thusa ka se ba se tlhokang gore ba nne le kgaolo e e sireletsegileng.

Rre Tau o boletse fa ba tlaa tswelela ba isa thuto ya motia mo setshabeng go fitlhelela go nna le pharologanyo mo dipalong tsa dipolao tse di tsweletseng ka go golela pele.

Moemedi wa bana ba sekole se segolwane sa Molefi, Rapula Phuti o tlhalositse fa a sa itse gore fa e le botsadi, bana le barutabana ke mang yo o sa direng dilo sentle ka botlhe e le baanelwa bagolo mo maitsholong a baithuti.

O tlhalositse fa bana ba sekole sa Molefi ba sena maitseo mme boeteledipele bo tshwanetse go ema ka dinao ba tseye kgato e e maleba ka go tlhoka tsebe e le gone go felelang go baka tlhakatlhakano mo motseng.

A re baithuti ba tsena kwa sekoleng morago ga nako e e beilweng, e le ditiro tsa ka bomo ka ba fiwa madi a sepalamo mme ba ikgethele go ema mo ditseleng ba emisa dikoloi tse di fetang le tsela gore ba dirise madi mo dilong tse di sa siamang jaaka nnotagi.

Rapula o tlhalositse fa go le maleba gore boeteledipele jwa motse bo tle kwa sekoleng go batla tharabololo ya seemo ka Setswana se re lore lo ojwa lo sale metsi. BOKHUTLO

 

Source : BOPA

Author : Miranda Mapotsane

Location : MOCHUDI

Event : Mogwanto

Date : Mar 06 Tue,2018

Networks

Social Network