Monday Jul 16,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » News » Dikgang » Tona o akgola ba ba tsereng dietsele

Tona o akgola ba ba tsereng dietsele

Bodiredi jwa khansele-potlana ya Good Hope bo akgoletswe go dira ka natla mme ba gakololwa go tswelela ba eteletsa lorato kwa pele mo tirong ya bone.

E rile a abela badiri ba ba gaisitseng dietsele bosheng, tona wa ofisi ya ga Tautona le bodirelapuso, Rre Eric Molale a tshwaela gore lorato lo itshupa ka malebogo.

Tona Molale a re fa modirelapuso a thusa go mo fa moko fa a lebogwa ke ba a ba thusang.

O kgadile badirelapuso ba ba santseng e re ba tshwanetse go duelela ba bangwe madi a modirelapuso a tshwanetseng go a tsaya fa a ya go berekela kwa lefelong le lengwe ba bo ba sa dire jalo, a supa fa se e le boitseme mo tirong.

O boletse fa ba sa tshwanela go ikgatholosa ditshwanelo tsa babereki jaaka bone, a bo a supa fa bangwe ba dirisitse dikoloi tsa bone mme ba ise ba sa duelwe, ka jalo a gakolola bagolwane go baya leitlho seemo seo.

O gakolotse badirelapuso ba ba neng ba tsaya dietsele a re ba tswelele ka mokgwa o montle wa go bereka ka bonatla, a supa fa ba dira jaana ba thusa setshaba le go godisa lefatshe.

O ba gakolotse gape gore go botlhokwa go isa ditlamelo kwa bathong ka nako, mme a ba akgolela go bo ba tshwaragane thata le dikomiti tsa metse.

E rile a bua ka moono wa letsatsi, mokwaledi wa khansele- potlana ya Good Hope, Rre Robert Rabasimane a tlhalosa fa ba ne ba lemoga botlhokwa jwa go dira moletlo go leboga bodiredi jo bo tshwereng ka natla go direla setshaba.

A re go tshwanetse gore ba atswe badirelapuso ka khansele e dira sentle mo ditirelong.

O tlhalositse gangwe le gape fa babereki mo kgaolong ba itlola mo e reng fa ba beetswe seelo ba dire ka natla.

O nankotse ditirelo tsa nyeletso lehuma jaaka go agela batlhoki matlo, a tlhalosa fa khansele e nna e di goga kwa pele ka go a fetsa ka nako e e beilwe.

O gakolotse badirelapuso gore le ntswa go na le dikgwetlho ba tshwanetse ba bereka ka natla ka moono e le go thusa batho.

O galaleditse mananeo a tshwana le la nyeletso lehuma a supa fa le dira sentle mo kgaolong.

E rile a leboga modulasetilo wa khansele ya borwa, Rre Alec Seametso a galaletsa badirelapuso ba kgaolo ya Good Hope go bereka ka tlotlo, bopelotelele le lerato, a bolela gape fa kgaolo e fetogile thata mo go thuseng setshaba mme e le ka maiteko a go bereka ka botswerere. 

Ba ba neng ba abelwa dietsele ba ikgapetse ditlankana le didirisiwa tsa mo lapeng fa maphata a abetswe dikopi. BOKHUTLO

 

Source : BOPA

Author : Bakang Segokgo

Location : GOODHOPE

Event : Kabo Dietsele

Date : Mar 06 Tue,2018

Networks

Social Network