Monday Jul 16,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » News » Dikgang » Khansele ya Selebi Phikwe e a alosa

Khansele ya Selebi Phikwe e a alosa

Baithuti ba le masome mabedi le botlhano ba alogile morago ga gore ba tsene dithuto tsa thuto ya ngwana go tswa kwa moding ka thuso ya khansele ya Selebi Phikwe.

E rile a amogela dialogane le baeteledipele ba toropo ya Selebi Phikwe ba ba neng ba tsene moletlo wa go aloga ga baithuti kwa Anne Adams Park, mothusa mokwaledi wa khansele ya Selebi Phikwe, Rre Shadrek Selelo a tlhalosa fa puso e leka ka ditsela tsotlhe gore Motswana mongwe le mongwe a kgone go bona thuto.

Rre Selelo o ne a supa fa puso e rotloetsa gore bana ba simolole go rutwa ba santse ba le kwa tlase ka dingwaga gore ba kgone go bulega ditlhaloganyo pele ba ya go dira mophato wa ntlha.

Rre Selelo o ne a re go netefatsa seo, e le ba khansele ya Selebi Phikwe e ne ya re ka Phatwe ba simolodisa dithuto tse di tsereng dikgwedi tse tharo go rutuntsha baithuti se e le go diragatsa maitlamo a puso.

E rile a tswa la gagwe, mokgothatsi wa letsatsi, Rre Kenneth Mogapi yo e leng mantswitswidi wa thuto e bile e le mokwadi o ne a gakolola dialogane fa se e le tshimologo ya botshelo ka ba tshwanetse go gatela pele ba ikopanya le ba Botswana Open University go oketsa se ba setseng ba se ithutile.

Rre Mogapi o ne a supa fa thuto ya bana ba ba santseng ba le babotlana e se motlhofo ka ditlhaloganyo tsa bone di a bo di santse di gola e bile ba tlhoka tlhokomelo e e tseneletseng mme a rotloetsa dialogane go nna le lorato ka se ba batlang go nna sone.

Mongwe wa dialogane, Mme Boitumelo Keboifile o ne a supa fa ba ithutile go le gontsi ka tlhokomelo le kgodiso ya ngwana le ka fa a ka thusiwang ka teng gore a kgone se a batlang go se dira.

Mme Goitsemodimo Mhlanga yo le ene e neng e le mongwe wa dialogane, o ne a supa fa se a se ithutileng a setse a se dirisa go thusa ngwana wa gagwe tiro ya sekole mme maduo a setse a bonala.

Kwa bofelong modulasetilo wa thuto kwa khanseleng ya Selebi Phikwe, Mme Dorcas Letlhogela o ne a kgothatsa dialogane go ikopanya go dirisa mananeo a puso go itlhamela mebereko ka mo nakong ya gompieno go le thata go bona tiro. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Gaboselwe Olesitse

Location : SELEBI PHIKWE

Event : Kaloso Baithuti

Date : Mar 05 Mon,2018

Networks

Social Network