Budget Speech QKJ
Monday Feb 19,2018
Breaking News :
Daily BOT50 celebration
Home » News » Dikgang » Polase ya Lobu e boetse mo tirisong

Polase ya Lobu e boetse mo tirisong

Polase ya dihutshane ya Lobu mo Kgalagadi Borwa e boetse mo tirisong.

Se se tla morago ga gore Mothusa Tautona, Rre Mokgweetsi Masisi a phuthe ba-na-le seabe botlhe gore ba tswe ka maano a go busetsa polase eo mo tirisong.

Polase eo e ne ya ema go dirisiwa morago ga gore dikago tsa yone tse di neng di dirisiwa go tshwarela dithuto-puisanyo le barui di senyege.

Maikaelelo a lefelo leo ke go rutuntsha barui ka methale e e siameng ya go rua gore ba kgone go oketsa dihutshane le gone go tsosolosa thuo ya tsone.

Fa a bula polase eo semmuso, Rre Mpho Moruakgomo yo e leng modulasetilo wa BALA o rotloeditse ba-na-le seabe botlhe ba ba neng ba tsene pulo semmuso eo go tlhoafalela ditirelo tsa lefelo leo ka jaana maduo a teng a na le bokgoni jwa go tokafatsa matshelo.

O supile fa ba le lesego ka jaana kgaolo ya bone e siametse thuo ya dihutshane mme a re go botlhokwa gore ba dirise monyetla oo.

Rre Moruakgomo o supile fa dipalo tsa dihutshane di ile kwa tlase mo lefatsheng leno mabaka e le gone go tlhoka kitso ya go di rua, malwetse le diji mme a re sekole seo se tlaa thusa barui go hema tseo tsotlhe.

O tsweletse ka go re kwelo tlase ya dihutshane e feletse e dira gore matlhabelo a BMC a emise go di reka mo baruing mme a re se se dirile gore barui ba felele ba tsiediwa ka ditlhwatlhwa.

Modulasetilo wa BALA o supile gape gore fa barui ba ka tshwara ka thata, ba kgona go felela ba okela bajanala mo kgaolong ya bone ba tsile go reka diruiwa le nama ya kgaolo ya bone.

E ne e rile go le pele Rre Stanley Makosha wa HRDC a supa fa lefelo leo le tlaa fa barui dithuto tsa motia mabapi le dihutshane mme a tlatsa ka go re tsholofelo ke gore kwa bofelong ba bo ba okeditse dipalo mme e bile e le tsa boleng jo bo kwa godimo.

Rre Makosha o supile gore ba tshwanetse gore e re mo isagong ba bo ba kgona go reka le go rekisa dihutshane tsa boleng ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase.

O rotloeditse barutuntshi ba lefelo leo gore ba netefatse gore dithuto tse ba di fang baithuti ke tsa maemo a ntlha gore Motswana mongwe le mongwe kwa a leng teng a kgatlhegele go etela lefelo leo go ithuta.

Mogokgo wa sekole seo, Rre Chakalisa Matilamba o tlhalositse fa ba tlaa bo ba itebagantse le malwetse a a amang dihutshane ka jaana maikaelelo magolo e le go oketsa dipalo tsa tsone.

O tlhalositse fa dithuto di tlaa bo di tsaya malatsi a mane mme ba setse ba amogetse baithuti ba le masome mabedi ba ba setseng ba bone dithuso tsa go fiwa dihutshane ka fa tlase ga mananeo a a farologanyeng a puso e thusang Batswana ka one go intsha mo lehumeng. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Aobakwe Molefhi

Location : TSABONG

Event : Pulo Semmuso Ya Polase Ya Lobu

Date : Feb 06 Tue,2018

Networks

Social Network