Sunday Jun 24,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » News » Dikgang » Baithuti ba BIUST basemeletse

Baithuti ba BIUST basemeletse

Baithuti ba Mmadikole wa boranyane le boitseanape (BUIST) ba mokgatlho wa Scientists and Engineers without Borders ba sa tswa go kopana le banni ba Dikabeya go ba tlhomamisetsa ka lenaneo la bone la go ba atumeletsa metsi.

E rile a bua mo bokopanong joo, mopalamente wa kgaolo e bile e le mothusa tona wa thuto ya motheo, Rre Moiseraele Goya a supa fa kgaolo ya gagwe e le lesego, a re pele bommadikole ba ne ba itebagantse fela le dithuto, mme ba sa thuse morafe ka sepe.

A re mo nakong eno dikole tseo jaanong di fetogile di batla go tlogela motlhala mo morafeng o di agilweng mo go one, ka maikaelelo a go nna le seabe le go tlogela leina gore e re isago ba sale ba tlotlomadiwa ba bo ba gopolwa ka seabe sa bone ke banni.

Rre Goya a re mo kgaolong ya gagwe o ne a lebeletse mo ditirong di le tharo, e bong ya go agwa ga motshelakgabo wa dinao o o golaganyang batho ba metse e e kwa boseja ga noka ya Lotsane, go aga ntlo ya boitiketso le go gokelela banni ba dikabeya metsi, a re mo nakong eno ntlwana ya boitiketso e setse e agilwe mo kgotleng ya Dikabeya, mme a setse ka tse pedi.

Mopalalmente o ne a leboga Modimo a re e le ruri matshelo a batho ba Dikabeya a ya go sirelsetsega ka bontsi bo feditswe ke dikoloi fa ba tlola tsela ba tswa go paka metsi.

A re jaanong go bonala lesedi ka jaanong go na le seelo sa gore go gokelwa ga metsi go ya go dirwa monongwaga, mme a rotloetsa mowa wa boithaopo mo banning go bona gore tiro eo e wediwa ka nako, a supa fa boithaopo e le lengwe la matshego a motheo wa lefatshe leno o thaetsweng mo go one.

O ne a re ke maikaelelo le maikemisetso a puso go siela Batswana metsi, go ba neela tsa botsogo le thuto, le fa go se bonolo go di fitlhelela tsotlhe, a re metsi ke konokono ya botshelo jaaka go iponaditse ka go agwa  ga matamo le go anamisiwa ga metsi lefatshe leno lotlhe.

A re tiro ya mofuta oo e botlhokwa ka mafelo mangwe ga a a kgona go fitlhelelwa ka metsi, a re bone ba lesego ka ba ya go sielwa le leruo la bone.

O ne a ba gakolola ka kagelelo masimo a re puso e epela batho metsi mme e le a a lebaganeng le go nowa fela.

E ne e rile go le pele moeteledipele wa mokgatlho oo, Rre Dennis Maina a gakolola morafe wa Dikabeya ka ditsholofetso le ditumelano tsa bone tsa go ba gogela metsi go tswa ntlheng e nngwe ya tsela sekgele sa dikhilomithara di le tlhano go a ba atumeletsa le leruo la bone.

O ne a tlhalosa fa ba dirile tsotlhe tse di tlhokegang go tshwaragana le ba-na-le seabe go dira morero le go bona tsotlhe tse di ka batlegang gore tiro eo e simologe monongwaga, mme a re kwa ntle ga kemonokeng ya morafe  ga ba kake ba kgona.

Rre Maina o ne a re go wediwa ga tiro eo go ya go tokafaletsa banni matshelo ka metsi a le botlhokwa mo botshelong ja motho le phologolo.

Motsamaisi wa lenaneo la tiro eo, Rre Macmillian Moswerakuenda le ene o ne a iteela mafoko ao kobo moroko a supa fa ba ikemiseditse go bereka le morafe ka bongwefela jwa pelo.

O ne a supa fa tiro eo e tswa bokgakaleng jwa 2015, mme a solofela gore e ya go wela monongwaga ka morero o wetse le batsaya karolo botlhe.

Mokhanselara yo o itlhophetsweng, Mme Elizabeth Gabathuse o ne a fa malebogo ka go otlelela mafoko a gore kemonokeng ya morafe ke yone e ka dirang gore tiro eo e kgonege e bo e wediwe ka nako.

O ne a ba kgothatsa go dirisa metsi ao ka kelotlhoko fa a sena go gokelwa. ENDS

Source : BOPA

Author : Kitso Simon

Location : DIKABEYA

Event : Phuthego

Date : Feb 05 Mon,2018

Networks

Social Network