Budget Speech QKJ
Monday Feb 19,2018
Breaking News :
Daily BOT50 celebration
Home » News » Dikgang » Adopt-A-School e bolokela puso madi

Adopt-A-School e bolokela puso madi

Lenaneo la Adopt-A-School le le neng la simololwa ke lephata la thuto ka 2011 le setse le somareletse puso P150 million.

Mogokgo wa sekole se segolwane sa Goosemama kwa Gootau, Mme Tebogo Mack a re maikaelelo a lenaneo le ke go ngoka setshaba go nna le karolo mo thutong ka puso e ka seka ya kgona e le nosi.

O ne a bua jalo kwa moletlong wa go amogela semmuso morotloetsi wa Goosemama e leng mokwaledi wa ga Tautona, Rre Carter Morupisi.

Mme Mack a re sekole sa gagwe se ne se sena yo o ka se thusang mme e ne e re fa ba kopa thuso ba bo ba kopana le barotloetsi ba ba ba thusang go le gonnye kana ba ba thusa sengwe fela mo sekoleng jaaka go fa ngwana yo o gaisitseng mpho mo moletlong wa kabo dimpho.

Ka jalo a re seo e ne e le kgwetlho mo go bone ka ba ne ba na le dikgwetlho tse dintsi tse ba neng ba tshwanelwa ke go di tshwaraganela le ba-na-le seabe.

A re ba ne ba tshwanelwa ke go batla yo o ka ba thusang mo sekoleng sa bone mme a tsaya sekole sotlhe.

Ka jalo a re ba ne ba nna sego go kopana le Rre Morupisi yo ba neng ba utlwaletse fa a thusa dikole di le dintsi mo lefatsheng leno mme ba nna sego fela thata ka a ne a ba amogela ka tsoo-pedi.

O ne a bolela fa ba tsena mo lenyalong le Rre Morupisi ba na le dikgwetlho tse dintsi di tshwana le la letlhoko la boapeelo jwa sekole le motshine o o ntsifatsang dipampiri.

A re o na le tsholofelo ya gore go tshwaragana le Rre Morupisi go tlaa fetola tebego ya sekole.

O ne gape a re go tshwaragana le Rre Morupisi go tlaa tsholetsa maikutlo a batsadi le barutabana mme ba tlaa dira ka natla go tsholetsa maduo a sekole.

Le fa go ntse jalo, Rre Morupisi o ne a akgola barutabana ba sekole sa Goosemama, a bolela fa ba dira ka natla e bile tiro ya bone e bonala.

Rre Morupisi a re ntswa maduo a sekole seo a bonala, go tlhokana le gore batsadi ba tshwaragane le barutabana mme barotloetse bana gore ba nne le ngwao ya go bala le go ithuta gore tiro ya barutabana e nne motlhofo.

A re fa moithuti a nna le ngwao ya go bala le go ithuta o bulega tlhaloganyo mme e bo e re morutabana a mo ruta go bo go nna motlhofo gore a tshware.

A re gobo a tshwaragane le sekole seo ka lenaneo la Adopt-A-School ke tiro e kgolo e bile ga go a tshwanela go tsewa motlhofo, ka jalo go tlhokana le gore tshwaragano ya barutabana, batsadi le baithuti e bo e le e e tiileng.

A re go tlhokana le gore botlhe ba-na-le seabe ba bo ba itlamile gore ba batla go bona bana ba bone ba atlegile mo botshelong.

Rre Morupisi o ne a kopa barutabana, batsadi le baithuti go tsaya ka tlhoafalo popagano ya gagwe le sekole sa bone ka e tlhoka gore e bo e le e e tiileng e bile e tlhokana le gore botlhe ba-na-le seabe ba bo ba itlamile gore ba direle bana isago.

O ne a gwetlha batsadi ba baithuti ba ba tsenang kwa sekoleng sa Goosemama go rotloetsa bana go tsaya thuto ka tlhoafalo ka e le yone fela e e ka kgontshang motho botshelo.

Rre Morupisi o ne a abela mogokgo wa sekole seo laptop le printer a bo a abela moithuti yo o gaisang baithuti ba bangwe laptop.

O ne a ya kwa Manaledi kwa a neng a abela khwaere ya Guba Wa Welwa e bontsi jwa yone e leng bagodi dikobo fa khwaere ya Hilux yone e ne ya abelwa dikipara.

Dikhwaere tse di ne di natefisa ka letsatsi la maitiso a Morobosi a a neng a tshwerwe ka malatsi a ngwaga o mosha, ka jalo Rre Morupisi o ne a ba solofetsa dimpho tseo.

Rre Morupisi o ne gape a abela Kgosi Batwaetse Mapulane wa Manaledi laptop. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Portia Rapitsenyane

Location : GOOTAU

Event : Moletlo

Date : Feb 05 Mon,2018

Networks

Social Network