Budget Speech QKJ
Monday Feb 19,2018
Breaking News :
Daily BOT50 celebration
Home » News » Dikgang » Kokelo e amogela dimpho

Kokelo e amogela dimpho


Mopalamente wa Palapye a tshwaragane le kereke ya King In Calvary ba abetse sepatela sa Palapye dikobo le dijo tse balwetse ba neng ba di ja go keteka letsatsi la ngwaga o mosha.
Fa a bua mo kabong dimpho eo ka Mosupologo, Rre Goya o lebogetse kemonokeng ya kereke ga mmogo le go supa lorato mo balwetseng ka nako e e vthata e ba ka bong ba na le ba malwapa a bone.


O lebogetse maloko a kereke eo go intsha setlhabelo ka go kgaogana se ba nang naso le balwetse ga mmogo le go ipha sebaka sa go rapelela balwetse ka nako e ba ka bong ba itumela le ba malapa a bone.
Rre Goya yo e bileng e le mothusa tona wa lephata la thuto go tswa kwa moding, a re e setse e le dingwaga tse di lesome a ntse a tlhola balwetse kwa sepateleng sa Palapye ngwaga le ngwaga ka letsatsi la ngwaga o mosha.
A re go botlhokwa go fa balwetse lorato gore ba kgone ba fole.


A re molemo o motona ke thapelo, a tlatsa ka go re lefoko la Modimo ke molemo o o thusang balwetse gore ba fole ba tle ba kgone go boela gae go tshwaraganela ditlhabololo tsa lefatshe leno le ba bangwe.
A re malatsi a botsalo jwa Morena le ngwaga o mosha ga se malatsi a go nwa bojalwa le go ja diritibatsi mme ke malatsi a thapelo, go itumelela botsalo jwa Morena.


O lebogetse baoki ba sepatela sa Palapye go bo ba tsweletse ka go dira tiro ya go tlhokomela balwetse ka nako e ba ka bong le bone ba na le masika a bone.
O ba rotloeditse go tswelela ba dira tiro ya bone ka bokgabane ga mmogo le go tshwara dikobo tse sentle.


A re o tshwenngwa ke gore palo ya dikobo e tswelela e ya kwa tlase ntswa sepatela se filwe dikobo go oketsa tse ba neng ba na le tsone.
Fa a tswa la gagwe, mogolwane mo kerekeng ya King In Calvary, Mme Masego Ntefang a re maloko  a kereke ya gagwe ba ile ba gwetlhega gore le bone ba nne le seabe mo go thuseng ba ba tlhokileng lesego.


A re ba bone go le botlhokwa gore e re Rre Goya a tla go tlhola balwetse ba tshwaraganele letsatsi le le ene ka go ntsha seabe sa bone.
 Kereke eo e ne ya abela sepatela dikobo tse di lesome le bobedi le dijo tse di jelweng ke bana ba ba robaditsweng go keteka letsatsi la ngwaga o mosha.


Fa a amogela mpho eo, mooki wa sepatela seo, Mme Kedisaletse Sebudubudu o ne a re dikobo tse di thusa balwetse, bogolo jang ka paka ya mariga gore ba seka ba sitwa.
A re e le ba sepatela ba itemogetse gore balwetse fa ba ntshiwa mo sepatela ba tsamaya ka dikobo tsa sepatela, a re ba tlaa leka ka bojotlhe go lwantsha seemo seo. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Kgotsofalang Botsang

Location : PALAPYE

Event : kabong dimpho

Date : Jan 03 Wed,2018

Networks

Social Network