Saturday Aug 18,2018
Breaking News :
Breast Exam
Home » News » Dikgang » Monna o bolaile mosetsanyana

Monna o bolaile mosetsanyana

 Mapodisi a Ghanzi a thotlhomisa  tiragalo e mo go yone monna wa dingwaga tse di masome mabedi le boraro yo o tlholegang kwa Kuke a belaelwang a bolaile ngwana wa dingwa tse tlhano.
 E ne ya re a buisana le BOPA ka Laboraro, mookamela mapodisi wa  Ghanzi, Superintendent Modiro Lekone a re ba begetswe tiragalo e ka nako ya borobabobedi maitseboa ke rraagwe ngwana yo o tlhokafetseng.


A re tiragalo e e diragetse ka di 24 tsa kgwedi eno mo kgaolwaneng ya Kabakae mo Ghanzi.
Superintendent Lekone a re  rraagwe bana o ne a ba tlogetse ba le babedi fa a ya marekisetsong e le wa mosimane wa dingwaga tse di robang bobedi le wa mosetsana wa dingwa tse tlhano.


A re mmelaelwa o fitlhetse bana ba le nosi mme a tsaya wa mosetsana a tsamaya le ene.
A re e ne ya re rraagwe bana a boa kwa marekisetsong a ba tsaya ka motlhala, ke gone e re morago a ba fitlhela mme ngwana a tlhabilwe ka sengwe se se bogale mme mmelaelwa a sia.


A re rraagwe ngwana o ne a leletsa mapodisi mme fa ba tsena kwa tiragalong ba ragosetsa ngwana kwa kokelong kwa go fetileng ga rurifadiwa fa a tlhokafetse.


Rre Lekone a re ba sepodisi ba ne ba tsena mo motlhaleng wa mmelaelwa mme ba ne ba seka ba mmona ka go ne go setse go le bosigo mme ya re mo mosong wa keresemose ka nako ya borobabobedi mmelaelwa a itshupa kwa sepodising mme ba santse ba mo tshegeditse ka ba santse ba tsweletse le ditlhotlhomiso.
Mo go tse dingwe, Superintendent Lekone a re fa e sale ba simolola malatsi a a masome marataro a twantsho borukutlhi ba tshwantshanya le o o fetileng, dipalo tsa molato wa petelelo di ile tlase, go tsweng kwa go borobabobedi ngogola go ya kwa bongweng monongwaga.


A re go nnile le melato ya go thuba matlo mo ngwageng o o fetileng mo malatsing ano e robabobedi mme mo ngwageng ono ba itemogetse o le mongwe.
A re molato wa polao o nnile mongwe mono ngwaga fa mo ngwageng o o fetileng ba sa kwadisa ope.


Superintendent Lekone a re mo ngwageng  o o fetileng ba kwadisitse molato wa go dirisa bana botlhaswa mo tlhakanelong dikobo le bana ba dingwaga tse di kwa tlase e le mebedi fa mo ngwageng ono ba sa kwadisa ope.
A re dipalo tsa dikotsi tsa tsela le tsone di ile tlase, mme a rotloetsa bakgweetsi gore fa ba utlwa letsapa ba le mo mosepeleng ba eme ba ikhutse.


Superintendent Lekone o kopile Batswana go itshwara sentle le gore fa ba tsaya maeto ba tlogele bangwe mo malwapeng gore ba sale ba tlhokometse.
Mo dikgannyeng tse dingwe Superintendent France  Kesenkile  wa sepodisi sa Ncojane a re ba tlhotlhomisa loso lwa monna wa dingwaga tse di masome mabedi wa Ncojane morago ga gore ba amogele pego ya gore go na le mongwe yo o tlhokafetseng ka nako ya bosupa ka Labobedi.


Superintendent Kesenkile a re e ne ya re ba goroga kwa pego e neng e tswa teng ba fitlhela monna yo a rapaletse fa ntle mo lwapeng mme go lebega a tlhabilwe ka sengwe se se bogale.
A re ga ba ise ba itse se se ka tswang se diragetse ka ba santse ba le mo ditlhotlhomisong mme ba tshwere mosadi wa dingwaga tse di masome mabedi le bobedi le ene a tlholega mo Nocjane go ba thusa mo ditlhotlhomisong ka e ne e le baratani.


A re ka malatsi a keresemose ba itemogetse dikgang tsa dititeo tse dipotlana, a re o lebogela gore batho ba Ncojane ba ne ba itshwere sentle.


A re mathata ke gore go na le tiriso ya nnotagi e e kwa godimo mo e bileng melato e ile kwa godimo.
A re e re jaaka malatsi a go pega ngwaga o mosha a atumela ba eme sentle go bona gore  Batswana ba sireletsegile. BOKHUTLO

Source : bopa

Author : Fredricah Nguahoka

Location : GHANZI

Event : POTSOLOTSO

Date : Dec 28 Thu,2017

Networks

Social Network