Wednesday Jun 20,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » News » Dikgang » Lesego le a babalelwa - Mokwena

Lesego le a babalelwa - Mokwena

Mothusa mmatoropo wa Lobatse, Rre Francis Mokwena o boleletse ba lelwapa loora Motshwarapitse gore lesego le a babalelwa, gape le a ilelwa, ka gore ba nnile lesego mo gareng ga bontsi jwa batho ba ba tlhokileng lesego jaaka bone.

Rre Mokwena o buile jalo ka Laboraro jaaka a ne amogela dithoto tsa ntlo, tse di neng di abelwa ba lelwapa loora Motshwarapitse ba le batlhano mo Peleng Botlhaba, ke badiri ba banka ya Standard Chartered mo Lobatse.

Rre Mokwena a re dithoto tse, ke tsone di thusang gore ntlo eo e nne le didirisiwa, le gore batho jaanong ba ka nna mo teng ga yone, a tlatsa ka go rotloetsa gore di tlhokomelwe thata gape di dirisiwe ka fa go tshwanetseng ka teng.

O tsweletse ka go lemoga tiro e e dirilweng ke badiri ba Standard, a re ba dikgwebo ba dira se ka lorato gape ga go na molao ope o o ba patikang gore ba dire jalo, fela ba dira ka lorato le bopelotlhomogi jwa Modimo.

E rile a rola dithoto tse, mookamela banka ya Standard Chartered mo Lobatse, Mme Grace Lentebanye a re ba aba dithoto tseo ka lorato, ka maikaelelo a go tsholetsa seriti sa bana boora Motshwarapitse.

O kopile gore dithoto tse, di dirisiwe ka tshwanelo.

Dithoto tsa teng di akaretsa bolao, tse di alolang, setofo sa matshego a mane, lebotlolo la gase a 19kg le tletse, tafole, ditilo le mephuthelwana ya dijo.

Mme Lentebanye a re madi otlhe a ba a dirisitseng mo dithotong tse, ke P6 575.

O tladitse ka go re madi ao, ba a dirile ka go kgobokanya bonnyenyane jo ba nang le jone gore ba kgone go thusa.

Mme Nobantu Mogorosi, yo e leng motlhokomedi wa ba lelwapa leo, o lebogetse dithoto tseo.BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Grace Sebape

Location : LOBATSE

Event : Kabelano

Date : Dec 07 Thu,2017

Networks

Social Network