Sunday Jul 22,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » News » Dikgang » Lekawana le abetswe ntlo

Lekawana le abetswe ntlo

Batswama ka bongwe ka bongwe, mekgatlho le setshaba ka kakaretso ba tsweletse ka go supa mowa wa baithaopo mo go bangwe ka bone ka ditsela tse di farologanyeng.

Ba sekole sa ithutelo tiro ya diatla sa Palapye Technical College (PATECO) ba sa tswa go abela lekawana la dingwaga tse di masome mabedi le borataro ntlo e e lopileng P120 000.

E rile a rola ntlo eo, mokwaledi wa lephata la thuto e kgolwane, dipatlisiso, boitseanape le boranyane, Dr Theophilus Mooko a re go botlhokwa go lemoga seabe sa Batswana, le lerato le ba nang le lone mo go bangwe ka bone ka dinako tsotlhe.

Dr Mooko a re go aga ntlo ya mofuta oo, go tlhokana le batho ba ba boineelo, ba na le maikaelelo le tebelopele ka se ba ikaelelang go se direla mongwe ka bone.

O ne a rurifaletsa morafe o o neng o thologetse tiro eo gore ke ntlo ya bo796 go ajwa fa e sale lenaneo la ga Tautona la go supa kutlwelobotlhoko le simologa.

Mme a re o solofela fa e tlaa re pele ga ngwaga o ya fifing go bo go setse go abilwe a mangwe go wetsa ngwaga ka matlo a le 800.

Dr Mooko a re Setswana sa re ‘matlo go sha mabapi, fifing go tshwaranwa ka dikobo.”

O ne a gakolola ka temane nngwe e e neng e supa fa mongwe a ne a tshwerwe ke tlala, a lwala, a sena bonno, dijo le tse di aparwang, a re se ke karabo ya temane eo, e e neng e supa fa Morena Jeso a ne a nna sekao sa go tlhokomelana.

O ne a galaletsa baithuti, bodiredi le ba ba nnileng le seabe mo go tsenyeng letsogo gore ntlo eo e emelele, gore mo letsatsing leo e bo e ajwa, a re se se supa kutlwelobotlhoko.

Dr Mooko a re go nna le bopelotlhomogi go tsisetsa yo o abelwang kagiso mo moweng, go mo fa seriti, tsholofelo le gone go mo neela tshireletsego, lerato le tshepho ya botshelo.

Fa a lekodisa ka leeto la bone le ngwana yo o neng a abelwa ntlo e bong Rre Keitiretse Mokalake wa kgotla ya Madiba mo Palapye, mogokgo wa PATECO, Mme Patricia Yezo o ne a re e le ba PATECO ba ne ba ikabela ngwana yoo go mo tlhokomela a le dingwaga di le tlhano a tsena kwa House of Hope, mme ka lesego mongwe wa bodiredi jwa PATECO, Mme Matron Sesutho a itlama go tseela ngwana yoo kwa lapeng la gagwe go mo godisa.

Rre Mokalake o ne a gola a bo a fetse dithuto tsa gagwe kwa sekoleng se segolwane sa Lotsane, a tsewa ke ba PATECO go ithutela tiro ya diatla ya (plumbing), mme a e wetsa ka go nna le Trade C.

Mogopolo wa go mo agela ntlo, o ne wa abelanwa ke bodiredi le baithuti go tshwaraganela kgetsi ya tsie, mme wa atlega ba kgona go lomagana le dikhamphani tse dingwe le batho ka bongwe ka bongwe ba ba neng ba ba tswa thuso go kgona kago eo.

Motsadi wa gagwe yo o neng a mo ikabela go mo godisa, Mme Sesutho o ne a re Keitiretse ke ngwana yo o nang le tsebe, mme a supa fa e ne e le kgwetlho go godisa bana ba basimane, ka lesego a seka a mo swabisa a inaakanya le dithuto tse mo nakong eno a leng motlotlo gore o tlaa kgona go ijesa ka tsone.

O ne a a tlhoka a le tlhaeng, fa a fiwa sebaka sa go bua, mme a supa boitumelo jwa gagwe ka monyenyo, a re o itumetse fela thata.

Rre Keitiretse o tsholwa le bomorwa rraagwe ba le babedi ba bomme, mme ba ne ba tlhokafalelwa ke motsadi ba sala le nkuku wa bone, yo le ene a sa tlholeng a le mo botshelong, ba godisiwa ke bomalome.

Ntlo eo e na le kamore ya boroko, bonno, botlhapelo le ntlwana ya boapeelo.BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Kitso Simon

Location : KANYE

Event : Kabelano

Date : Dec 07 Thu,2017

Networks

Social Network