Saturday Aug 18,2018
Breaking News :
Breast Exam
Home » News » Dikgang » Mokwaledi o opela badiri legofi

Mokwaledi o opela badiri legofi

E ne ya re ka bofelo jwa beke badiri ba lephata la banana, metshameko le ngwao ba kgaolo ya Bokone Botlhaba, ba tsena moletlo wa dijo tsa maitseboa le mokwaledi wa lephata leo, Rre Kago Ramokate.

Go ne go dirwa jalo go fa badiri tlotla, go bo ba dikile ba lomile molomo wa tlase tebang le go diragatsa maitlamo a lephata mo ngwageng wa madi wa 2016/17.

Moletlo oo, o o neng o tshwaretswe kwa lebaleng la metshameko la Masunga, o ne o dirilwe go lebogela badiri go dira sentle ka jaana ba ne ba ntsha tlhogo, mme ba gapa maemo a ntlha fa ba bapisiwa le diofisi tsa lephata leo tsa dikgaolo tse dingwe.

Go ne ga tlhalosiwa fa mo ngwageng wa 2015/2016, kgaolo ya Bokone Botlhaba e ne ya gapa maemo a bobedi, mme badiri ba ititaya dihuba go tla ba dira go feta foo, ka jalo ba dira fela jalo, mme ba kgona maikaelelo a bone.

E rile a ema badiri ka lefoko kwa moletlong oo, Rre Ramokate o ne a re o itumedisiwa ke go bo e le lekgetho la bobedi a tla go ipela le bone, morago ga go ipela le bone ngogola, ba sena go gapa maemo a bobedi.

A re seo ke maiteko a matona a a tshwanelwang ke go lemogwa le go itumelelwa. 

A re ka jalo go botlhokwa gore badiri bao ba tswelele ba tshwere ka thata, ba bereka ba le seopo sengwe, e bile ba nne ba sekaseka ka fa ba ntshang ditirelo ka teng. Rre Ramokate a re fa ba ka bereka ba tshwaragane go ya ka makalana ka go farologana a a mo lephateng leo, seo se ka ba kgontsha gore ba tswelele ba tshegeditse maemo ao.

O ne a tlatsa ka go re ba tshwanetse ka dinako tsotlhe ba dira tiro ya bone, ba itse fa maikaelelo magolo a lephata e le go tlhabolola matshelo a banana ba lefatshe leno.

Mokwaledi a re dingwe tse di lebelelwang fa go sekasekwa diofisi tse di dirang sentle, ka fa ba dirang teng mo dikarolong tse di farologaneng tsa lephata, ke ka fa di dirisang madi a a abelwang dikgaolo ka teng le gore ga ba amege ka gope mo dikgannyeng tsa tshenyetso setshaba gareng ga tse dingwe.

Go ntse go le foo, Rre Ramokate o ne a gakolola badiri go tlhaloganya ka fa ba tshwanetseng go thusa ba ba kopang ditirelo mo go bone ka teng, a re jaaka badirelapuso le fa setshaba se ka tla se kukegile maikutlo ka tsela nngwe, bone ga ba a tshwanela go itepatepanya le bone, ka jaana ba le foo go fa bogakolodi jo bo tshwanetseng.

A re e re ka jaana badiri ba Bokone Botlhaba ba ntshitse ga tshwene, matlho otlhe a tlaa bo a ba tlhomame ka nako tsotlhe, go bona gore mmu wa sekara o ya go wela kae.

Ka jalo go mo maruding a bone go netefatsa gore ba gagamatsa setoropo.

Bangwe ba ba neng ba tsene moletlo oo, mme le bone ba nna le sebaka sa go ema badiri ka lefoko, ke mothusa kgosi wa Masunga, Kgosi Thabo Monaga, mothusa molaodi wa Bokone Botlhaba, Mme Itani Mathumo le molomaganya ditiro tsa lephata la banana, metshameko le ngwao wa pele wa kgaolo ya Bokone Botlhaba, Mme Boikarabelo Diane yo o sa tswang go fudusediwa kwa Kweneng ka Tlhakole.

Kgosi Monaga o ne a supa fa lephata leo, e le lengwe la maphata a a botlhokwa thata tebang le go tlhabolola matshelo a Batswana, a re e bile maduo a lone a a bonala.

O ne a bo a supa fa a itumelela thulaganyo ya lephata ya go fudusetsa badiri ba lephata leo ba ba mo Masunga, go ya go direla kwa lebaleng la metshameko la Masunga, a supa fa lebala leo le ne le setse le onetse mme go goroga ga bodiredi koo, ga dira pharologanyo e e seng kana ka sepe. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Masego Tabengwa

Location : MASUNGA

Event : Moletlo wa tebogo

Date : Dec 06 Wed,2017

Networks

Social Network