Saturday Aug 18,2018
Breaking News :
Breast Exam
Home » News » Dikgang » Botsogo jwa mmele konokono

Botsogo jwa mmele konokono

Tona wa thuto e kgolwane, boranyane le boitseanape, Rre Alfred Madigele a re ditlhabololo ga go tewe dikago fela mme di akaretsa botsogo jwa mmele le tlhaloganyo.

Tona Madigele o boletse jaana fa a buisa banni ba Maokane kwa kgaolong ya Borwa kwa go neng go tshwerwe letsatsi la botsogo le boitekanelo ka Labone teng.

Rre Madigele yo gape e leng Mopalamente wa kgaolo ya Mmathethe/Molapowabojang, o ne a kopa banni ba Maokane go dirisa letsatsi leo go itlhatlhobela malwetse ka go farologana ka baitseanape ba malwetse a a farologaneng ba ne ba etleeditse moletlo oo.

O ne a bolela ka botlhokwa jwa gore mongwe le mongwe a tsee kgato ya go itlhatlhoba, e seng go itlhatlhoba ka motho yo mongwe jaaka go atile, segolo bogolo mo go borre ba ba agang ba itlhatlhoba ka bakapelo ba bone.

A re seo ga se a siama ka go na le kgonagalo ya gore mongwe wa bobedi a fitlhelwe ka mogare fa yo mongwe a sena one.

Mokhaselara wa Maokane, Mme Tshupontle Kgetsi o tlhalositse fa puso e itemogetse fa malwetse a a sa tshelanweng a bolaya batho go gaisa a a tshelenawang ka e bile a sa supe dikai nako e sale teng.

Le fa go ntse jalo, Mme Kgetsi o kopile batho go itlhatlhoba le go tsaya ditaeleo tsa dingaka tsia ka dinako tsotlhe le gore setshaba se je merogo le maungo.

Fa a tswa la gagwe, ngaka yo mogolwane kwa Jwaneng DHMT, Dr Evariste Muteba a re gore botsogo jwa motho bo itekanele, o tshwanetse go itshidila mmele, go ja sentle, go robala mo go lekanetseng, go reetsa dikai tsa bolwetse mo mmeleng le go tsaya kgato nako e sale teng.

O rotloeditse setshaba go tsaya karolo go sa kgathalesege gore ba dingwaga di kae le go dirisa direpodi e le tsela nngwe ya itshidilo.

Mooki yo mogolwane kwa kokelwaneng ya Ditsweletse kwa Jwaneng, Mme Lesego Malebye o supile fa ba tshwentswe ke seemo sa boimana jwa banana jo bo golelang pele mo kgaolong.

A re ka 2014 ba nnile le banana ba ba emileng ba le masome a mane le borobabobedi, ba le masome a matlhano le bone ka 2015 fa ba le masome a matlhano le borataro ba imile ka 2016.

A re mo dipalong tse, go na le bana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse di lesome le borataro, selo se a reng ga se letlelelwe mo molaong.

Mme Malebye o tlhalositse gore go tswa ka Firikgong go fitlhela mo nakong eno, ba nnile le baimana ba banana mo Maokane ba fera bongwe, mo go bone a le mongwe e le wa dingwaga tse di lesome le bosupa. BOPA

Source : BOPA

Author : Mphoyaone Mothibi

Location : Kanye

Event : Letsatsi la botsogo le boitekanelo

Date : Dec 04 Mon,2017

Networks

Social Network