Wednesday Jun 20,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » News » Dikgang » Kgosi o akgolela morafe go tshwara moletlo

Kgosi o akgolela morafe go tshwara moletlo

Kgosi Phillip Galeatle wa Serinane kwa Kweneng, o akgoletse morafe wa gagwe go bo o kgonne go tshwara moletlo wa  boipuso ka botswapelo le ntswa a ne a seyo.

Kgosi Galeatle o buile jaana fa a ne a amogela baeng kwa phuthegong e e neng e buisiwa ke mopalamente wa Letlhakeng/ Lephepe, Rre Liakat Kablay.

A re se ke sesupo sa gore le fa a ka hulara, ga o kake wa palelwa ke go tsweledisa ditiro tsa motse.

Kgosi o ne a ngongoregela madi a ba a fiwang go keteka  boipuso, a re a mannye mme morafe wa gagwe o montsi.

O ne a kopa batsadi go fa bana thotloetso jaaka ba kwala ditlhatlhobo tsa lekwalo la bosupa, gore ba tle ba dirile sentle mo ditlhatlhobong.

Fa a ba lekodisa ka tsa palamente e e fetileng, Rre Liakat Kablay o ne a supa fa palamente e tshwenngwa ke batho ba ba kgonang go nna fela ba sena Omang.

A re go dirilwe molao wa gore fa motho a dira Omang a setse a godile, a seka a tlhola a romelwa kwa mapodising jaaka pele, a thusiwe ke magosi.

Kgosi Galeatle a re go romela batho kwa mapodising go ne go tshosa bangwe, mme ba felele ba tsofala ba sena Omang.

O supile fa puso e tsaya Omang tsia mme e rotloetsa Batswana gore ba seka ba tshwarisa ope karata ya Omang fa a adima madi, ka seo e le molato.

Mopalamenete a re ba tshwentswe ke batho ba ba nnang le Omang e se Batswana, ke soneke go batlwa bosupi pele motho a ka direlwa Omang, go netefatsa gore motho yoo ke Motswana.

Mopalamente o supile fa maikaelelo a puso a go fa batho mananeo e le gore ba kgone go itshetsa ka go sena ditiro mme a kopa Batswana go dirisa mananeo ka matsetseleko. O supile gape fa Batswana ba kopilwe go kwadisa ditsha le fa bangwe ba na le go tshaba go dira jalo ka ba na le ditsha di feta bongwe.

Mopalamente o ne a rurifaletsa morafe gore ga go ope yo o tlaa amogwang setsha le fa di le dintsi mme maikelelo e le gore Batswana botlhe ba felele ba na le ditsha.                                                                                       

E rile fa ba mo kgwa kgaba, banni ba ngongoregela lenaneo la nyeletso lehuma.

Ba re ba sa le ba isiwa dithutong tsa ditiro ka go farologana dingwaga tse di fetileng, mme nako kgolo ke eno, ga ba ise ba thusiwe ka lananeo.

Ba supile fa gape seemo se bifisiwa ke gore motse wa bone ga o na mmaboipelego mme ba thusiwa ke mmaboipelego wa Mantshwabisi yo a sa kgoneng go ba thusa ka fa ba eletsang ka teng.

Mopalamente o ne a supa fa a tlaa tlhotlhomisa kgang ya mmaboipelego, a bo a ba solofetsa fa madi a dikgaolo a tlaa tla jaaka fa ba ne ba a solofeditswe.

O ba lekodisitse gape fa mananeo a nyeletso lehuma a ne a diilwe ke go leka go duela batho  ba ba neng ba kolotwa madi a dipodi.  ENDS

Source : BOPA

Author : Puseletso Kenyaditswe

Location : SERINANE

Event : Phuthego

Date : Oct 08 Sun,2017

Networks

Social Network