QKJ passing
Wednesday Jan 24,2018
Breaking News :
Daily BOT50 celebration
Home » News » Dikgang » Emisang go dirisa bana botlhaswa - Kgosi

Emisang go dirisa bana botlhaswa - Kgosi

Kgosi Phillip Lorekang wa Maubelo o boleletse morafe o o neng o phuthegetse kwa Maleshe ka Labotlhano go ipelela letsatsi la ngwana wa moAforika go emisa go dirisa bana mo ditirong tse e seng tsone.

Kgosi o boleletse morafe gore ba tshwanetse go netefatsa gore bana ba godisiwa sentle gore e re kamoso e nne bagolo ba ba nang le boikarabelo.

O supile fa kgaolo ya Kgalagadi e tshwenya ka melato ya go dirisa bana botlhaswa, a supa fa dipalo go tswa kwa go ba boipelego di supa fa ba na ba dirisiwa botlhaswa mo go tsa tlhakanelo dikobo.

A re dipalo di supa fa bana ba le masome a marataro mo lekgolong ba dirisiwa botlhaswa mme a re tiro tse di sa siamang tse, di tshwanetse go emisiwa.

O tsweletse ka go re batsadi bangwe ba santse ba na le mogopolo wa go rontsha bana thuto ka go ba dirisa kwa merakeng, mme a re se se rontsha bana tshwanelo ya go ipetlela bokamoso jo bo siameng ka go tsena sekole.

E ne e rile go le pele fa a amogela baeng mo motseng wa gagwe, Kgosi Gabriel Ntau a tlhalosa fa ngwana a tshwanetse go tlhokomelwa gore a tle a nne le bokamoso jo bo siameng.

Le ene o ne a kgala a sa kgwe mathe mogopolo wa gore e re ngwana a tshwanetse go isiwa sekoleng a bo a isiwa morakeng, a re se se tshwanetse go emisiwa ka jaana go dira jalo e le go sotla ka bana.

A re batsadi bangwe ba na le go fa bana maina a lesotlo, mme a re go dira jalo ga go a siama ka gore bana ba bangwe ba felela ba sotla yo mongw ka leina la gagwe.

Kgosi Ntau a re batsadi ba tshwanetse go fa bana maina a a supang lorato gore e re ba gola ba nne motlotlo ka maina a bone. BOPA

Source : BOPA

Author : Aobakwe Molefhi

Location : Maleshe

Event : Tsatsi la ngwana wa moAfrika

Date : Jun 19 Mon,2017

Networks

Social Network