QKJ passing
Saturday Oct 21,2017
Breaking News :
Daily BOT50 celebration
Home » News » Dikgang » Ba Morope ba itela mo go ba kabo-ditsha

Ba Morope ba itela mo go ba kabo-ditsha

Banni ba Morope ba kopile ofisi ya kabo-ditsha ya Mogoditshane go tshwana le modisa yo o pelo theri mo kgannyeng ya go baya bana ba Morope ditsha.

Se se builwe mo phuthegong ya kgotla e e neng e buisiwa ke mopalamente wa Lentsweletau/Mmopane, Rre Vincent Seretse.

E rile a rolela mopalamente thomo ya morafe, moeteledipele wa lekoko le le romilweng ke morafe mabapi le go bewa ditsha ga bana ba Morope, Rre Molebeledi Mokoke a kopa gore e re fa lekgotla la kabo-ditsha le sekaseka dikopo tsa bone, ba ipeye mo seemong sa modisa yo o molemo, yo e reng a gama kgomo, a akanyetse namanyane.

A re go lebaka morafe o ledile ka kgang ya go beelwa bana ditsha morago ga gore ba tseelwe masimo.mme ba kabo-ditsha ba baya fa le fa.

Ka jalo, mo boemong jwa morafe, o kopile mopalamente go ba ela kwa go tona wa ditsha go rarabolola kgang e.

Rre Mokoke o kopile gape gore e re go utlwala fa ditsha tse di segilweng tse go tlaa bewang batho ba ba sutelang go gola ga toropo kgolo kgotsa go sutela ditlhabololo di ka feta dikete tse pedi, bana ba morope bone ba le palo potlana e e ka tshwarang makgolo a le mararo, ba bewe ditsha pele.

O tladitse ka go re morafe o lopa gore mo go yone thulaganyo eo, ba sekasekelwe go bewa mo Morope go na le go bewa kwa metseng e sele ka e le bone beng ba motse.

E rile ba akgela ka bongwe ka bongwe mo kgannyeng e, morafe wa bua ka lentswe le lengwefela ba supa fa ba ngongoregela tirisano mmogo ya bone le ofisi ya kabo-ditsha kwa Mogoditshane.

Fa a iteela kobo moroko, Mme Johanese Babuseng o ne a gatelela fa jaanong ba tlhobaela e le morafe gore a mme ba tlaa tlhola ba bewa.

A re bana le bone ba setse ba godile, a botsa gore, ‘re tlaa ba kgalemela jang, e bile ba tlaa nna le malwapa jang?

Mme Granny Molefe a re ba kopa ditsha tsa dikereke ka go itshupile fa kereke e kgona go bopa le go aga motho, bogolo jang ka botlhoka tsebe bo ile magoletsa.

A re ga go na kwa bana ba itlosang bodutu teng ka ba tseetswe le one mabala a metshameko tota.

O tladitse ka go re bana botlhe ba ba emetseng go fiwa ditsha ba direlwe difomo tse ba tlaa di tlatsang e le bosupi jo ba ka bo dirisang go ya pele.

Banni gape ba kopile gore ofisi ya kabo-ditsha e ba fe moalo wa Morope ka ba sa bolo go o kopa.

E rile a ba kgwa dikgaba, Mopalamente Seretse a supa fa go diega go tsisa moalo kwa morafeng e le nngwe ya dilo tse di bakang gore batho ba seka ba nna le tshepho mo bodireding.

Fa a itebaganya le peo ya ditsha, Rre Seretse o kgothaditse morafe gore ba nne pelo telele.

A re karabo e a e filweng ke ofisi ya kabo-ditsha ya Mogoditshane e mo tshepisitse gore e tlaa re Phatwe ba bo ba ka fa morafe wa Morope thuso fa ba sena go fetsa ditiro tse di ba emeng pele.

Le fa go ntse jalo, a re dikopo tsa bone o tlaa di fetisetsa kwa go tona yo o lebaneng le kabo-ditsha.

Mothusa mokwaledi wa kabo ditsha ya Mogoditshane, Rre Thatayaone Disang a re peo ya bana ba Morope e diilwe ke mabaka a gore tiro e baneng ba e filwe ga ba a kgona go e fetsa, ke ka moo ba neng ba ya go kopa Tautona gore a ba okeletse nako ba digele tiro ya go godisiwa ga Gaborone pele. O bile a tshepisa fa ba tlaa tsisa moalo o o baakantsweng kwa morafeng. BOPA

Source : BOPA

Author : Lindi Morwaeng

Location : Morope

Event : Phuthego tsa kgotla

Date : Jun 19 Mon,2017

Networks

Social Network