SONA Maiden SONA Maiden SONA Maiden
07
Breaking News :
Home » News » Dikgang » Balemi ba Bokaa ba itekile

Balemi ba Bokaa ba itekile

Balemi ba kgaolwana ya Setshego kwa Bokaa ba rotloeditswe go lema temo ya segompieno gore ba tle ba bone dipoelo tse di bonalang.

E rile mogolwane wa balemisi ba Kgatleng, Mme Thedze Mariri a bula semmuso letsatsi la balemi ka Labotlhano, Motsheganong a tlhola malatsi a le masome mabedi le boraro kwa Setshego a tlhalosa fa balemi ba ba itlhaloganynag e bile ba ntsha maduo e le ba ba nnang kwa masimo ba tlhokomela dijalo.

A re setlhogo sa letsatsi leo se se reng Ditebogo Balemi Ikitseng se maleba ka jaana se supa sentle gore maduo a balemi ba kgaolo eo ba a boneng a supa sentle gore bone ba a itlhaloganya e bile ba tlhokomela masimo.

O ne kgothatsa balemi go lema ka ditselana ka go busetsa go na le go gasa ka seatla mo go bakang motlele le tshenyo ya peo e bile thobo e nna kwa tlatse. Mme Mariri a re gore molemi a bone thobo sentle o tshwanetse a nna kwa masimo go tlhokomela tshimo le go tlhagola gore dijalo di gole sentle.

A re puso e ntshitse mananeo a balemi gore ba kgone go itshetsa e bile ba ka rekisa thobo go bona dipoelo.

O ne a tlatsa ka go re lenaneo la ISPAAD le batla balemi ba ba tlhoafaletseng temo e bile ba itlamile go boelwa.

Mme Mariri a re balemi ke bone ba jesang lefatshe leno ka thobo mme le bone ba jesa ba malwapa a bone, a supa fa go sa thswanela gore go nne le tlhaelo ya dijo mo Botswana ka puso e dirile mananeo a a lebaganeng balemi.

O ne a kgothatsa balemi gore ka nako ya temo ba nne teng gore ba kgotsofalele ba bo ba bone gore a masimo a lengwa sentle.

Mogolwane wa balemi a re ba amogetse dingongora tsa balemi ba re ga ba a lemelwa sentle ntswa ba ne ba se yo fa go lengwa.

Mme Mariri a re balemi jaanong ba ka ikwadisetsa melemo e e bolayang mhero ka jaana lephata la gagwe le filwe moitseanape wa mehero.

Modulasetilo wa komiti ya balemi, Rre Machailo a re kgaolo ya bone e kile ya bo e ntsha thobo e e makatsang ka batsadi ba ne ba tlhokomela masimo e bile ba leta.

A re serodumo seo se ne sa wa mme jaanong ba batla go busetsa temo e e busetsang e bile ba ikaeletse go dira ka natla le go ithuta tse di tlhokegang gore ba ntshe naduo.

Rre Machailo a re letsatsi la balemi le supa gore ba kgonne go bona sengwe ngwaga ono wa temo mme ba leboga Modimo ka thobo, bogolo jang ka balemi ba bone lewa la mabele.

A re balemi ba le 568 ba kgonne go lema ditema di le 1 669 mme go supa sentle gore fa e ne e se diji le mhero le dikgomo, ba ka bo ba bone thobo e e gaisang.

Mothusa kgosi wa Bokaa, Kgosi Mokwena Mosinyi o ne a galaletsa molemisi wa kgaolo eo Mme Vivian Seele ka tiro e ntle.

A re se se supa gore balemi ba bona dithuso sentle.

Le fa go ntse jalo, kgosi o ne a ngongorega ka barui b aba sa tlhokomeleng leruo la bone bogolong jang dikgomo le ditonki ka e le tsone di senyetsang batho mo masimong.

Kgosi Mosinyi o kopile borre go ema ka dinao go tlhokomela leruo leo ka jaana maikaelelo a ga puso a go thusa balemi a tla pal aka lebaka la go jelwa mo masimong. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Booster Mogapi

Location : MOCHUDI

Event : Letsatsi la balemi

Date : May 25 Sun,2014