Thursday Aug 16,2018
Breaking News :
Male Circumcision Male Circumcision Breast Exam Breast Exam Breast Exam
Home » Announcement » Thekiso ka Palabalo ko Independent Electoral Commission (IEC)

Thekiso ka Palabalo ko Independent Electoral Commission (IEC)

 

Lekgotla lele ikemetseng ka nosi le le tsamaisang ditlhopho, IEC le itsise sechaba fa go tla bo go nale thekiso ka palabalo mo Gaborone West Supply Depot ka di 20 tsa Ngwanatsele ka nako ya 8:30 mo mosong.

Mo pegong e ntshitsweng gompieno, e tlhalosa fa ikwadiso e tla simolola ka nako ya boferabobedi mo mosong mme Batswana ba ba nang le bo omang ke bone ba tlaa nnang le sebaka sa go reka.

Pego e tlhaslosa fa dilwana tsa theko di tla bonwa ka di 17 Ngwanatsele ka nako ya 8:30 mo mosong go fitlha ka 12:45 motshegare, le go tswa ka nako ya 13:45 go tsena ka nako ya 16:00 mo maitseboeng.

E tswelela e tlhalosa gore dituelo di tla nna ka letsatsi la thekiso ka nako ya 8:30 mo mosong go tsena ka 3:30 mo tshokologong, go fitlha letsatsi le le latelang ka nako ya 8:30 mo mosong.

Ka jalo,go tla amogelwa madi ka letsogo le dicheke tse di tlhomamisitsweng ke banka hela. BOKHUTO

Kut Kenewendo IEC voter
MYSC Road Show Portraits
Advertise Online

 

Events

Today event

No Event Present..

Upcoming events

more events »