Budget Speech QKJ
Saturday Feb 24,2018
Breaking News :
Daily BOT50 celebration Celebration time
Home » Announcement » INTERNATIONAL DAY OF AFRICAN CHILD

INTERNATIONAL DAY OF AFRICAN CHILD

INTERNATIONAL DAY OF AFRICAN CHILD

The Department of Social Protection invites members of the Public for the celebration and commemoration of the International Day of the Elderly which will be held on the 4th of November 2017 in Tsamaya (North East District.

The theme for the day will be:

Stepping into the future: Tapping the Talents, Contributions and Participation of older Persons in Society

 

KITSISO

Lephata la Matshelo le Selegae (Department of Social Protection) le laletsa setshaba go tla go ipelela letsatsi la boditshabatshaba la bagodi ko motseng wa Tsamaya mo Kgaolong ya Bokone Botlhaba kgwedi ya Ngwanatsele e tlhola malatsi a mane mono ngwaga. Tiro e simolola ka nako ya metsotso e masome a mararo morago ga boferabobedi. Setlhogo sa letsatsi le ke “kgatelopele: Go lemoga Bokgoni, seabe le go tsaa karolo ga bagodi mo setshabeng”

Daily BOT50 5 Daily BOT50 4 BW snipets 3 BOT50 snippets 2 BOT50 snippets 1 PMTCT 2...
Quett WUC Opinion...
BW snipets 6 BW snipets 5 BW snipets 4 BW snipets 3 BW snipets 2 BW snipets 1 Advertise Online

 

Events

Today event

No Event Present..

Upcoming events

No Event Present..

more events »