QKJ passing
Wednesday Jan 24,2018
Breaking News :
Daily BOT50 celebration Celebration time
Home » Announcement » Kitsiso ya bokopano

Kitsiso ya bokopano

Batho botlhe ba ba kileng ba tsena mo sekolong se se botlana sa Morama JSS ba lalediwa bokopano kwa sekolong sa morama ka di 10 may 2017 (Motsheganong) ka nako ya 1400hrs.

Bokopano jo ke mabapi le gore sekolo se digela dingwaga tse masome a mararo ka Lwetse 2017, se ntse se le teng.

Re a leboga betsho

Daily BOT50 5 Daily BOT50 4 BW snipets 3 BOT50 snippets 2 BOT50 snippets 1 PMTCT 2...
Quett WUC Opinion...
BW snipets 6 BW snipets 5 BW snipets 4 BW snipets 3 BW snipets 2 BW snipets 1 Advertise Online

 

Events

Today event

No Event Present..

Upcoming events

No Event Present..

more events »