Saturday Aug 18,2018
Breaking News :
Male Circumcision Male Circumcision Breast Exam Breast Exam Breast Exam
Home » Announcement » Kitsiso ya bokopano

Kitsiso ya bokopano

Batho botlhe ba ba kileng ba tsena mo sekolong se se botlana sa Morama JSS ba lalediwa bokopano kwa sekolong sa morama ka di 10 may 2017 (Motsheganong) ka nako ya 1400hrs.

Bokopano jo ke mabapi le gore sekolo se digela dingwaga tse masome a mararo ka Lwetse 2017, se ntse se le teng.

Re a leboga betsho

Kut Kenewendo IEC voter
MYSC Road Show Portraits
Advertise Online

 

Events

Today event

No Event Present..

Upcoming events

more events »