QKJ passing
Wednesday Jan 24,2018
Breaking News :
Daily BOT50 celebration Celebration time
Home » Announcement » Letsatsi la mafatshe-fatshe la malwapa

Letsatsi la mafatshe-fatshe la malwapa

The Department of Social Protection invites members of the Public for the celebration and commemoration of the International Day of the Families which will be held on the 31st of May 2017 in the Tonota sub-district.

The theme for the day will be:

  Families, education and well-being

 

KITSISO

Lephata la Matshelo le Selegae (Department of Social Protection) le laletsa setshaba go tla go ipelela letsatsi la mafatshe-fatshe la malwapa ko motseng wa Tonota kgwedi ya Motsheganong e tlhola malatsi a le masome a mararo le bongwe mono ngwaga. Tiro e simolola ka nako ya metsotso e masome a mararo morago ga nako ya boferabobedi.

Moono wa letsatsi le ke “Malwapa, thuto le boitekanelo”

Daily BOT50 5 Daily BOT50 4 BW snipets 3 BOT50 snippets 2 BOT50 snippets 1 PMTCT 2...
Quett WUC Opinion...
BW snipets 6 BW snipets 5 BW snipets 4 BW snipets 3 BW snipets 2 BW snipets 1 Advertise Online

 

Events

Today event

No Event Present..

Upcoming events

No Event Present..

more events »