QKJ passing
Wednesday Dec 13,2017
Breaking News :
Daily BOT50 celebration Celebration time
Home » Announcement » SETSHABA SE KOPIWA GO BATLISA MAPODISI

SETSHABA SE KOPIWA GO BATLISA MAPODISI

SETSHABA SE KOPIWA GO BATLISA MAPODISI A SEJELO MOSETSANA WA DINGWAGA TSE DI LESOME LE BOSUPA (17YEARS) WA KGOTLA YA TLAGAE KWA KANYE MAINA A GAGWE KE TSHEGOFATSO MAKGATSWANE.

O BONWE LA BOFELO KGWEDI YA NGWANATSELE E TLHOLA GANGWE 2016.O MOSWEU KA MMALA O KA NNA BOLEELE JWA 1.4METRES. O TSAMAILE A APERE BOROKGWE JO BOTALA JWA LOAPI (BLUE JEAN) SEKIPARA SE SE ROKWANA (PINK T-TSHIRT) O RWELE KEPESE E NTSHO.

YO O KA MMONANG O KA ITSISE MAPODIS A SEJELO MO MOGALENG WA 5403116, 5441536, 5441538 KGOTSA MOGALA WA MAHALA WA 999 KANA 088 600 138 KANA MAPODISI AA GAUFI.

Daily BOT50 5 Daily BOT50 4 BW snipets 3 BOT50 snippets 2 BOT50 snippets 1 PMTCT 2...
Quett WUC Opinion...
BW snipets 6 BW snipets 5 BW snipets 4 BW snipets 3 BW snipets 2 BW snipets 1 Advertise Online

 

Events

Today event

No Event Present..

Upcoming events

No Event Present..

more events »